TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD. License No.11/08450

รับสมัครงาน

Home > Program Tour > WINTER SKI ILLUMINATION (JAN-FEB)

WINTER SKI ILLUMINATION (JAN-FEB)
D1:กรุงเทพฯ - สนามบินเซนแทร์ (00.05-07.30)
D2:นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งถนนโอสุ – มิเอะ – หมู่บ้านนินจาอิงะ – นาบานะ โนะ ซาโตะ – นาโกย่า
D3:นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – ทาคายาม่า
D4:ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ปราสาทมัตสึโมโต้ – โอชิโนะ ฮัคไค – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท – ยามานาชิ
D5:อิซาว่า – FUJI TEN SKI RESORT – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – สนามบินฮาเนดะ
D6:สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (00.20-05.25)
PERIODSTATUS BOOKINGPRICE
16 - 21 JAN 31 45,900
23 - 28 JAN 31 45,900
06 - 11 FEB (วันตรุษจีน) 31 46,900
15 - 20 FEB (วันมาฆะบูชา) 31 46,900

TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD.

49/3 Corazon Prachachuen, Bangtalad, Pakkret, Nonthaburi 11120