TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD. License No.11/4439

Home > Program Tour > SUMMER NAGOYA TAKAYAMA OSAKA PROGRAM

SUMMER NAGOYA TAKAYAMA OSAKA PROGRAM
D1:กรุงเทพฯ - สนามบินเซนแทร์ (00.05-08.00)
D2:นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – ทาคายาม่า จินยะ - ซันมาชิ ซูจิ – ทาคายาม่า
D3:ทาคายาม่า - เกียวโต - วัดน้ำใสคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
D4:โอซาก้า –อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ “ทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” (ไม่มีบริการรถบัส)
D5:โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าท์เลต แจ๊สดรีม – ช้อปปิ้งเอออน มอลล์ – สนามบินเซนแทร์
D6:สนามบินเซนแทร์ - กรุงเทพฯ (00.30-04.30)
PERIODSTATUS BOOKINGPRICE
22-27 AUG 32 39,900
29 AUG - 3 SEP 32 39,900
5-10 SEP 32 39,900
12-17 SEP 32 39,900
26 SEP - 1 OCT 32 39,900

TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD.

49/3 Corazon Prachachuen, Bangtalad, Pakkret, Nonthaburi 11120