TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD. License No.11/4439

Home > Program Tour > SUMMER HONSHU PROGRAM

SUMMER HONSHU PROGRAM
D1:กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ (23.30-07.00)
D2:คันไซ – นารา – วัดโทไดจิ - เกียวโต - วัดน้ำใสคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
D3:นาโกย่า – ชิซึโอะกะ – ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ – สวนนกและไม้ดอก “คาเคะกาว่า คะโจเอ็น” – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท - /บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+อาบน้ำแร่ออนเซ็น
D4:อิซาวะ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว
D5:โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งเอออลมอลล์ – เมืองเก่าซาวะระ - ช้อปปิ้งโอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ
D6:สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ (00.20-04.50)
PERIODSTATUS BOOKINGPRICE
23-28 AUG 32 41,900
30 AUG - 4 SEP 32 41,900
12-17 SEP 32 41,900
20-25 SEP 32 41,900
28 SEP - 3 OCT 32 41,900

TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD.

49/3 Corazon Prachachuen, Bangtalad, Pakkret, Nonthaburi 11120