TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD. License No.11/08450

รับสมัครงาน

Home > Program Tour > SPRING HONSHU PROGRAM

SPRING HONSHU PROGRAM
D1:กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ ( 23.15 - 06.26 )
D2:คันไซ – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดน้ำใสคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
D3:นาโกย่า – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
D4:ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะ ฮัคไค หรือ เทศกาล Matsuda Sakura Festival หรือ Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom Festival – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
D5:โตเกียว – สวนสาธารณะ อุเอโนะ – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้ง นากามิเสะ – ศาลเจ้าเมจิ – โอโมเตะซันโดะ – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ
D6:สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ ( 00.20 - 05.25 )
PERIODSTATUS BOOKINGPRICE
07 - 12 MAR 31 45,900
14 - 19 MAR 31 45,900
21 - 26 MAR 31 47,900
28 MAR - 02 APR 31 47,900
05 - 10 APR 31 47,900
14 - 19 APR (วันสงกรานต์) 31 50,900

TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD.

49/3 Corazon Prachachuen, Bangtalad, Pakkret, Nonthaburi 11120