TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD. License No.11/08450

รับสมัครงาน

Home > Program Tour > SAKURA OSAKA PROGRAM **OSAKA-OSAKA (6D3N)**

SAKURA OSAKA PROGRAM **OSAKA-OSAKA (6D3N)**
D1:สนามบินดอนเมือง ( 22.00 )
D2:สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ( 01.15 – 08.40 ) นารา – วัดโทไดจิ – สวนนารา – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ชินไซบาชิ
D3:โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” (ไม่มีบริการรถบัส) **ซื้อทัวร์เสริมท่านละ 2,600 บาท**
D4:โอซาก้า – เกียวโต – อาราชิยาม่า (สะพานโทเก็ตสึเคียว) – ปราสาททองคินคาคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า
D5:โอซาก้า – วาคายาม่า – สถานีคิชิ (สถานีแมวเหมียว) – ตลาดคุโรชิโอะ – ปราสาทวาคายาม่า (ด้านนอก) – ริงคุ เอาท์เล็ต – สนามบินคันไซ ( 23.55 )
D6:สนามบินดอนเมือง ( 03.50 )
PERIODSTATUS BOOKINGPRICE
4 - 9 APR (วันจักรี) 32 31,900
10 - 15 APR (วันสงกรานต์) 32 33,900

TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD.

49/3 Corazon Prachachuen, Bangtalad, Pakkret, Nonthaburi 11120