TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD. License No.11/08450

Home > แอร์ เอเชีย XJ

 • SAKURA OSAKA PROGRAM **OSAKA-OSAKA (6D3N)**
  D1:สนามบินดอนเมือง ( 22.00 )
  D2:สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ( 01.15 – 08.40 ) นารา – วัดโทไดจิ – สวนนารา – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ชินไซบาชิ
  D3:โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” (ไม่มีบริการรถบัส) **ซื้อทัวร์เสริมท่านละ 2,600 บาท**
  D4:โอซาก้า – เกียวโต – อาราชิยาม่า (สะพานโทเก็ตสึเคียว) – ปราสาททองคินคาคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า
  D5:โอซาก้า – วาคายาม่า – สถานีคิชิ (สถานีแมวเหมียว) – ตลาดคุโรชิโอะ – ปราสาทวาคายาม่า (ด้านนอก) – ริงคุ เอาท์เล็ต – สนามบินคันไซ ( 23.55 )
  D6:สนามบินดอนเมือง ( 03.50 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  4 - 9 APR (วันจักรี) 32 CLOSE 31,900
  10 - 15 APR (วันสงกรานต์) 32 CLOSE 33,900
  PROGRAM
 • SAKURA OSAKA PROGRAM**OSAKA-OSAKA (5D3N)**
  D1:สนามบินดอนเมือง ( 21.00 )
  D2:สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ( 00.55 – 08.40 ) นารา – วัดโทไดจิ – สวนนารา – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ชินไซบาชิ
  D3:โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” (ไม่มีบริการรถบัส)
  D4:โอซาก้า – เกียวโต – อาราชิยาม่า (สะพานโทเก็ตสึเคียว) – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วาคายาม่า – สถานีแมวเหมียว – ปราสาทวาคายาม่า (ด้านนอก) – ตลาดคุโรชิโอะ – โอซาก้า
  D5:โอซาก้า – สนามบินคันไซ ( 09.50 – 13.50 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  10-14 APR 32 CLOSE 33,900
  PROGRAM
 • SAKURA OSAKA PROGRAM **OSAKA-OSAKA (5D3N)**
  D1:สนามบินดอนเมือง ( 22.00 )
  D2:สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ( 01.15 – 08.40 ) นารา – วัดโทไดจิ – สวนนารา – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ชินไซบาชิ
  D3:โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” (ไม่มีบริการรถบัส)
  D4:โอซาก้า – เกียวโต – อาราชิยาม่า (สะพานโทเก็ตสึเคียว) – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วาคายาม่า – สถานีแมวเหมียว – ปราสาทวาคายาม่า (ด้านนอก) – ตลาดคุโรชิโอะ – โอซาก้า
  D5:โอซาก้า – สนามบินคันไซ ( 09.50 – 13.50 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  11 - 15 APR (วันสงกรานต์) 32 32 33,900
  12 - 16 APR (วันสงกรานต์) 32 32 33,900
  13 - 17 APR (วันสงกรานต์) 32 32 33,900
  PROGRAM
 • KANTO SURPRISE SONGKRAN **(NAGOYA-TOKYO) 5D3N**
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินเซนแทร์ (นาโกย่า) ( 23.55 - 07.45 )
  D2:นาโกย่า – ทะเลสาบฮามานะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ –ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D3:ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะ ฮัคไค – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ายรูป) –ช้อปปิ้ง เอออน พลาซ่า
  D4:นาริตะ – โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” *** เพียงท่านละ 2,600 บาท*** (ไม่มีบริการรสบัส)
  D5:สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ ( 09.15 – 14.00 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  11 - 15 APR (วันสงกรานต์) 32 CLOSE 33,900
  12 - 16 APR (วันสงกรานต์) 32 CLOSE 35,900
  13 - 17 APR (วันสงกรานต์) 32 CLOSE 33,900
  PROGRAM
 • SPRING HOKKAIDO OTARU
  D1:กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 23.55 - 08.40 )
  D2:ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ออนเซน
  D3:โทยะ – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ – ถนนซาไคมาจิ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแล็ต – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
  D4:ซัปโปโร – ตลาดเช้าโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้ง สถานีซัปโปโร – ช้อปปิ้ง เรร่า เอาท์เล็ท
  D5:สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง ( 09.55 - 15.10 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  14 - 18 APR 32 CLOSE 33,900
  PROGRAM
 • SAKURA HOKKAIDO HAKODATE
  D1:กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 23.55 - 08.40 )
  D2:ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ฮาโกดาเตะ – หอคอยโกเรียวคาคุ (จุดชมซากุระ) – โมโตมาชิ – อาคารโกดังอิฐแดง – ภูเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้า)ดานิ ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ออนเซน–
  D3:ตลาดเช้า – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ (ซากุระ) – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ทะเลสาบโทยะ (จุดชมวิว) – ออนเซน
  D4:ทะเลสาบโทยะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแล็ต – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – ช้อปปิ้ง สถานีซัปโปโร
  D5:สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง ( 09.55 - 15.10 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  19 - 23 APR 32 CLOSE 37,900
  PROGRAM
 • SUMMER HOKKAIDO **CHITOSE-CHITOSE (5D3N)**
  D1:กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) (23.55 - 08.40)
  D2:สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล
  D3:ซัปโปโร – อิสระช้อปปิ้งเต็มโทยะ – คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาจิ – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ซัปโปโร –ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – สวนโอโดริ
  D4:ซัปโปโร – อิสระช้อปปิ้งเต็มวันในเมืองซัปโปโร (ไม่มีรสบัสบริการรับส่ง)
  D5:ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง (09.55 - 15.10)
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  15-19 MAY (วันวิสาขบูชา) 32 CLOSE 29,900
  PROGRAM
 • HOKKAIDO LAVENDER **CHITOSE-CHITOSE (5D3N)**
  D1:กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) (23.55 - 08.40)
  D2:สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ – โซอุนเคียว /ออนเซ็น
  D3:โซอุนเคียว – สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ – ทุ่งดอกไม้ฟาร์ม โทมิตะ – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า –หอนาฬิกาโบราณ – สวนสาธารณะโอโดริ – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – ซัปโปโร
  D4:ซัปโปโร – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร –ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งสถานีซัปโปโร
  D5:สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง (09.55 - 15.10)
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  14 - 18 JULY (วันอาสาฬหบูชา) 31 Waiting List 34,900
  24-28 JULY 31 36,900
  PROGRAM

TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD.

49/3 Corazon Prachachuen, Bangtalad, Pakkret, Nonthaburi 11120