TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD. License No.11/4439

Home > การบินไทย TG

 • HOKKAIDO SAKURA BLOSSOM
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (23.45-08.30)
  D2:ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนเดือดจิโกคุดานิ – อุโมงค์ซากุระ (ชมซากุระ) – ภูเขาอุสึซัน –สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – ทะเลสาบโทยะ
  D3:ทะเลสาบโทยะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ -โรงงานช็อกโกแล็ต – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – ซัปโปโร
  D4:ซัปโปโร – ตลาดโจไก - ศาลเจ้าฮอกไกโด – สวนมารุยามะ (ชมซากุระ) – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – สวนโอโดริ (ชมซากุระ) – ช้อปปิ้งเรร่า เอาท์เล็ท – ชิโตเซ่
  D5:สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ (10.55-16.45)
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  10-14 MAY 31 10 41,900
  PROGRAM
 • JAPAN ALPINE SAKURA
  D1:กรุงเทพฯ-สนามบินเซนแทร์ (00.05-07.30)
  D2:นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – โทยาม่า
  D3:โทยาม่า – เทือกเขาทาเทยาม่า “กำแพงหิมะ” – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท – ยามานาชิ /อาบน้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
  D4:ยามานาชิ – ทุ่งดอกพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว
  D5:โตเกียว – ตลาดปลาสึคิจิ – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – โอไดบะ – ฮาเนดะ
  D6:สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ (00.20-05.25)
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  10-15 MAY 31 CLOSE 45,900
  17-22 MAY 31 WL 43,900
  24-29 MAY (วันวิสาขบูชา) 32 32 43,900
  PROGRAM
 • FLOWER KOBE
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ (23.30-07.00)
  D2:คันไซ – นารา –วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าเฮย์อัน – ช้อปปิ้งย่านกิออน – ชิงะ
  D3:ชิงะ – เกียวโต – ปราสาทคินคาคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) -ช้อปปิ้งอุเมดะ – โอซาก้า
  D4:โอซาก้า - สะพานอะคาชิไคเคียว – อุทยานแห่งชาติอะคาชิไคเคียว (ชมทุ่งดอกไม้) – โกเบ โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ -โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
  D5:โอซาก้า – ตลาดคุโรมง–ช้อปปิ้งเอออนมอลล์– สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ (17.35-21.25)
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  17-21 MAY 32 Close 39,900
  26-30 MAY 32 39,900
  6-10 JUN 32 39,900
  13-17 JUN 32 39,900
  20-24 JUN 32 39,900
  27 JUN - 1 JUL 32 39,900
  PROGRAM
 • SUMMER FLOWER KANTO
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ (22.10-06.20)
  D2:นาริตะ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค(นั่งรถไฟ) – สวนดอกไม้อาชิคางะ พาร์ค – เอออน มอลล์ ซาโนะ
  D3:ซาโนะ – วัดโคโตคุอิน – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ยามานาชิ/บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+อาบน้ำแร่ออนเซ็น
  D4:ยามานาชิ – ภุเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว
  D5:โตเกียว – ตลาดปลาสึคิจิ – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ศาลเจ้าเมจิ –ฮาราจูกุ –โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ
  D6:สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ (17.25-21.55)
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  16-21 MAY 32 Close 39,900
  24-29 MAY 32 39,900
  6-11 JUN 32 39,900
  13-18 JUN 32 39,900
  20-25 JUN 32 39,900
  27 JUN-02 JUL 32 39,900
  PROGRAM

TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD.

49/3 Corazon Prachachuen, Bangtalad, Pakkret, Nonthaburi 11120