TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD. License No.11/08450

รับสมัครงาน

Home > Program Tour

 • SAKURA OSAKA PROGRAM **OSAKA-OSAKA (6D3N)**
  D1:สนามบินดอนเมือง ( 22.00 )
  D2:สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ( 01.15 – 08.40 ) นารา – วัดโทไดจิ – สวนนารา – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ชินไซบาชิ
  D3:โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” (ไม่มีบริการรถบัส) **ซื้อทัวร์เสริมท่านละ 2,600 บาท**
  D4:โอซาก้า – เกียวโต – อาราชิยาม่า (สะพานโทเก็ตสึเคียว) – ปราสาททองคินคาคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า
  D5:โอซาก้า – วาคายาม่า – สถานีคิชิ (สถานีแมวเหมียว) – ตลาดคุโรชิโอะ – ปราสาทวาคายาม่า (ด้านนอก) – ริงคุ เอาท์เล็ต – สนามบินคันไซ ( 23.55 )
  D6:สนามบินดอนเมือง ( 03.50 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  4 - 9 APR (วันจักรี) 32 CLOSE 31,900
  10 - 15 APR (วันสงกรานต์) 32 WL 33,900
  PROGRAM
 • SAKURA OSAKA PROGRAM**OSAKA-OSAKA (5D3N)**
  D1:สนามบินดอนเมือง ( 21.00 )
  D2:สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ( 00.55 – 08.40 ) นารา – วัดโทไดจิ – สวนนารา – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ชินไซบาชิ
  D3:โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” (ไม่มีบริการรถบัส)
  D4:โอซาก้า – เกียวโต – อาราชิยาม่า (สะพานโทเก็ตสึเคียว) – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วาคายาม่า – สถานีแมวเหมียว – ปราสาทวาคายาม่า (ด้านนอก) – ตลาดคุโรชิโอะ – โอซาก้า
  D5:โอซาก้า – สนามบินคันไซ ( 09.50 – 13.50 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  10-14 APR 32 26 34,900
  PROGRAM
 • SAKURA OSAKA PROGRAM **OSAKA-OSAKA (5D3N)**
  D1:สนามบินดอนเมือง ( 22.00 )
  D2:สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ( 01.15 – 08.40 ) นารา – วัดโทไดจิ – สวนนารา – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ชินไซบาชิ
  D3:โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” (ไม่มีบริการรถบัส)
  D4:โอซาก้า – เกียวโต – อาราชิยาม่า (สะพานโทเก็ตสึเคียว) – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วาคายาม่า – สถานีแมวเหมียว – ปราสาทวาคายาม่า (ด้านนอก) – ตลาดคุโรชิโอะ – โอซาก้า
  D5:โอซาก้า – สนามบินคันไซ ( 09.50 – 13.50 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  11 - 15 APR (วันสงกรานต์) 32 17 33,900
  12 - 16 APR (วันสงกรานต์) 32 WL 33,900
  13 - 17 APR (วันสงกรานต์) 32 28 33,900
  PROGRAM
 • KANTO SURPRISE SONGKRAN **(NAGOYA-TOKYO) 5D3N**
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินเซนแทร์ (นาโกย่า) ( 23.55 - 07.45 )
  D2:นาโกย่า – ทะเลสาบฮามานะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ –ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D3:ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะ ฮัคไค – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ายรูป) –ช้อปปิ้ง เอออน พลาซ่า
  D4:นาริตะ – โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” *** เพียงท่านละ 2,600 บาท*** (ไม่มีบริการรสบัส)
  D5:สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ ( 09.15 – 14.00 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  11 - 15 APR (วันสงกรานต์) 32 35,900
  12 - 16 APR (วันสงกรานต์) 32 35,900
  13 - 17 APR (วันสงกรานต์) 32 35,900
  PROGRAM
 • KANTO SURPRISE SONGKRAN ** (TOKYO-TOKYO) 5D3N **
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ ( 23.55 - 08.00 )
  D2:นาริตะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D3:ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะ ฮัคไค – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ายรูป) –ช้อปปิ้ง เอออน พลาซ่า
  D4:นาริตะ – โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” *** เพียงท่านละ 2,600 บาท*** (ไม่มีบริการรสบัส)
  D5:สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ ( 09.15 - 14.00 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  14 - 18 APR (วันสงกรานต์) 32 35,900
  15 - 19 APR (วันสงกรานต์) 32 35,900
  PROGRAM
 • SPRING HOKKAIDO OTARU
  D1:กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 23.55 - 08.40 )
  D2:ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ออนเซน
  D3:โทยะ – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ – ถนนซาไคมาจิ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแล็ต – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
  D4:ซัปโปโร – ตลาดเช้าโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้ง สถานีซัปโปโร – ช้อปปิ้ง เรร่า เอาท์เล็ท
  D5:สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง ( 09.55 - 15.10 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  14 - 18 APR 32 35,900
  PROGRAM
 • SAKURA HOKKAIDO HAKODATE
  D1:กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 23.55 - 08.40 )
  D2:ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ฮาโกดาเตะ – หอคอยโกเรียวคาคุ (จุดชมซากุระ) – โมโตมาชิ – อาคารโกดังอิฐแดง – ภูเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้า)ดานิ ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ออนเซน–
  D3:ตลาดเช้า – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ (ซากุระ) – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ทะเลสาบโทยะ (จุดชมวิว) – ออนเซน
  D4:ทะเลสาบโทยะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแล็ต – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – ช้อปปิ้ง สถานีซัปโปโร
  D5:สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง ( 09.55 - 15.10 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  19 - 23 APR 32 10 37,900
  PROGRAM
 • HOKKAIDO COOL TOWN
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ ( 23.45 – 08.30 )
  D2:ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – โทยะ
  D3:โทยะ – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน้ำ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ
  D4:ซัปโปโร – ตลาดเช้าโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้ง สถานีซัปโปโร – ช้อปปิ้งเรร่า เอาท์เล็ท
  D5:ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ( 10.30 – 15.30 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  5-9 APR (วันจักรี) 31 43,900
  PROGRAM
 • SPRING KANTO PROGRAM
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ ( 23.15 - 06.55 )
  D2:ฮาเนดะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – ยามานาชิ
  D3:ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะ ฮัคไค หรือ เทศกาล Matsuda Sakura Festival หรือ Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom Festival – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  D4:โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” *** เพียงท่านละ 2,600 บาท***
  D5:โตเกียว – สวนสาธารณะ อุเอโนะ – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้ง นากามิเสะ – ศาลเจ้าเมจิ – โอโมเตะซันโดะ – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ
  D6:สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ ( 00.20 – 05.25 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  06 - 11 MAR 31 CLOSE 41,900
  13 - 18 MAR 31 41,900
  20 - 25 MAR 31 43,900
  27 MAR - 01 APR 31 WL 43,900
  04 - 09 APR 31 43,900
  11 - 16 APR (วันสงกรานต์) 31 WL 46,900
  14 - 19 APR (วันสงกรานต์) 31 WL 46,900
  PROGRAM
 • SPRING HONSHU PROGRAM
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ ( 23.15 - 06.26 )
  D2:คันไซ – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดน้ำใสคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
  D3:นาโกย่า – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
  D4:ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะ ฮัคไค หรือ เทศกาล Matsuda Sakura Festival หรือ Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom Festival – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  D5:โตเกียว – สวนสาธารณะ อุเอโนะ – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้ง นากามิเสะ – ศาลเจ้าเมจิ – โอโมเตะซันโดะ – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ
  D6:สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ ( 00.20 - 05.25 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  07 - 12 MAR 31 WL 45,900
  14 - 19 MAR 31 45,900
  21 - 26 MAR 31 47,900
  28 MAR - 02 APR 31 WL 47,900
  05 - 10 APR 31 47,900
  14 - 19 APR (วันสงกรานต์) 31 WL 50,900
  PROGRAM
 • SPRING TAKAYAMA TOKYO PROGRAM
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า ( 00.05 – 07.30 )
  D2:นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งโอสุ – หมู่บ้านนินจาอิงะ – มิเอะ – นาบานะ โนะ ซาโตะ – นาโกย่า
  D3:นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – ทาคายาม่า
  D4:ทาคายาม่า – ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ปราสาทมัตสึโมโต้ – โอชิโนะ ฮัคไค หรือ เทศกาล Matsuda Sakura Festival หรือ เทศกาล Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom Festival – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – โมโตสุ
  D5:โมโตสุ – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ายรูป) – สวนสาธารณะ อุเอโนะ – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ – สนามบินฮาเนดะ
  D6:สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ ( 00.20 – 05.25 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  07 - 12 MAR 31 CLOSE 47,900
  14 - 19 MAR 31 CLOSE 47,900
  21 - 26 MAR 31 6 49,900
  28 MAR - 02 APR 31 49,900
  05 - 10 APR 31 49,900
  14 - 19 APR (วันสงกรานต์) 31 WL 52,900
  PROGRAM
 • SPRING KYUSHU PROGRAM
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินฟุคุโอกะ ( 01.00-08.10 )
  D2:ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ศาลเจ้ายูโตคุ อินาริ – สวนสันติภาพนางาซากิ – ช้อปปิ้ง ไชน่าทาวน์ – โอบามะ ออนเซน
  D3:โอบามะ – ท่าเรือชิมาบาระ – นั่งเรือเฟอร์รี่ไปคุมาโมโต้ – ปราสาทคุมาโมโต้ – ภูเขาไฟอะโซ (ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า) – เบปปุ
  D4:เบปปุ – บ่อน้ำแร่นรกจิโกกุเมกุริ (2บ่อ) – ช้อปปิ้ง โทสุพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท – ช้อปปิ้ง เทนจิน & คาแนล – ฟุกุโอกะ
  D5:ฟุกุโอกะ – สนามบิน ( 11.35 – 14.55 น. )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  27 - 31 MAR 31 CLOSE 45,900
  03 - 07 APR 31 CLOSE 45,900
  4-8 APR (วันจักรี) 31 2 45,900
  09 - 13 APR (วันสงกรานต์) 31 WL 45,900
  13 - 17 APR (วันสงกรานต์) 31 WL 45,900
  15 - 19 APR (วันสงกรานต์) 31 WL 45,900
  PROGRAM
 • SPRING HOKKAIDO
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ ( 23.45-08.20 )
  D2:ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – หมู่บ้านนินจาดาเตะจิดาอิมุระ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ถนนช้อปปิ้งโกคุระขุ
  D3:โนโบริเบทสึ – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน้ำ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอตารุ – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ซัปโปโร – ภูเขาโมอิวะ (นั่งกระเช้า)
  D4:ซัปโปโร – ตลาดเช้าโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – ซัปโปโร
  D5:ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ( 10.45-16.45 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  15-19 APR (วันสงกรานต์) 31 11 52,900
  PROGRAM

TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD.

49/3 Corazon Prachachuen, Bangtalad, Pakkret, Nonthaburi 11120