TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD. License No.11/08450

Home > Program Tour

 • SAKURA OSAKA PROGRAM **OSAKA-OSAKA (6D3N)**
  D1:สนามบินดอนเมือง ( 22.00 )
  D2:สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ( 01.15 – 08.40 ) นารา – วัดโทไดจิ – สวนนารา – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ชินไซบาชิ
  D3:โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” (ไม่มีบริการรถบัส) **ซื้อทัวร์เสริมท่านละ 2,600 บาท**
  D4:โอซาก้า – เกียวโต – อาราชิยาม่า (สะพานโทเก็ตสึเคียว) – ปราสาททองคินคาคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า
  D5:โอซาก้า – วาคายาม่า – สถานีคิชิ (สถานีแมวเหมียว) – ตลาดคุโรชิโอะ – ปราสาทวาคายาม่า (ด้านนอก) – ริงคุ เอาท์เล็ต – สนามบินคันไซ ( 23.55 )
  D6:สนามบินดอนเมือง ( 03.50 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  4 - 9 APR (วันจักรี) 32 CLOSE 31,900
  10 - 15 APR (วันสงกรานต์) 32 CLOSE 33,900
  PROGRAM
 • SAKURA OSAKA PROGRAM**OSAKA-OSAKA (5D3N)**
  D1:สนามบินดอนเมือง ( 21.00 )
  D2:สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ( 00.55 – 08.40 ) นารา – วัดโทไดจิ – สวนนารา – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ชินไซบาชิ
  D3:โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” (ไม่มีบริการรถบัส)
  D4:โอซาก้า – เกียวโต – อาราชิยาม่า (สะพานโทเก็ตสึเคียว) – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วาคายาม่า – สถานีแมวเหมียว – ปราสาทวาคายาม่า (ด้านนอก) – ตลาดคุโรชิโอะ – โอซาก้า
  D5:โอซาก้า – สนามบินคันไซ ( 09.50 – 13.50 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  10-14 APR 32 CLOSE 33,900
  PROGRAM
 • SAKURA OSAKA PROGRAM **OSAKA-OSAKA (5D3N)**
  D1:สนามบินดอนเมือง ( 22.00 )
  D2:สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ( 01.15 – 08.40 ) นารา – วัดโทไดจิ – สวนนารา – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ชินไซบาชิ
  D3:โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” (ไม่มีบริการรถบัส)
  D4:โอซาก้า – เกียวโต – อาราชิยาม่า (สะพานโทเก็ตสึเคียว) – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วาคายาม่า – สถานีแมวเหมียว – ปราสาทวาคายาม่า (ด้านนอก) – ตลาดคุโรชิโอะ – โอซาก้า
  D5:โอซาก้า – สนามบินคันไซ ( 09.50 – 13.50 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  11 - 15 APR (วันสงกรานต์) 32 32 33,900
  12 - 16 APR (วันสงกรานต์) 32 32 33,900
  13 - 17 APR (วันสงกรานต์) 32 32 33,900
  PROGRAM
 • KANTO SURPRISE SONGKRAN **(NAGOYA-TOKYO) 5D3N**
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินเซนแทร์ (นาโกย่า) ( 23.55 - 07.45 )
  D2:นาโกย่า – ทะเลสาบฮามานะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ –ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D3:ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะ ฮัคไค – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ายรูป) –ช้อปปิ้ง เอออน พลาซ่า
  D4:นาริตะ – โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” *** เพียงท่านละ 2,600 บาท*** (ไม่มีบริการรสบัส)
  D5:สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ ( 09.15 – 14.00 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  11 - 15 APR (วันสงกรานต์) 32 32 33,900
  12 - 16 APR (วันสงกรานต์) 32 CLOSE 35,900
  13 - 17 APR (วันสงกรานต์) 32 31 33,900
  PROGRAM
 • SPRING HOKKAIDO OTARU
  D1:กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 23.55 - 08.40 )
  D2:ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ออนเซน
  D3:โทยะ – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ – ถนนซาไคมาจิ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแล็ต – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
  D4:ซัปโปโร – ตลาดเช้าโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้ง สถานีซัปโปโร – ช้อปปิ้ง เรร่า เอาท์เล็ท
  D5:สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง ( 09.55 - 15.10 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  14 - 18 APR 32 CLOSE 33,900
  PROGRAM
 • SAKURA HOKKAIDO HAKODATE
  D1:กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 23.55 - 08.40 )
  D2:ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ฮาโกดาเตะ – หอคอยโกเรียวคาคุ (จุดชมซากุระ) – โมโตมาชิ – อาคารโกดังอิฐแดง – ภูเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้า)ดานิ ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ออนเซน–
  D3:ตลาดเช้า – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ (ซากุระ) – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ทะเลสาบโทยะ (จุดชมวิว) – ออนเซน
  D4:ทะเลสาบโทยะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแล็ต – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – ช้อปปิ้ง สถานีซัปโปโร
  D5:สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง ( 09.55 - 15.10 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  19 - 23 APR 32 CLOSE 37,900
  PROGRAM
 • HOKKAIDO COOL TOWN
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ ( 23.45 – 08.30 )
  D2:ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – โทยะ
  D3:โทยะ – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน้ำ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ
  D4:ซัปโปโร – ตลาดเช้าโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้ง สถานีซัปโปโร – ช้อปปิ้งเรร่า เอาท์เล็ท
  D5:ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ( 10.30 – 15.30 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  5-9 APR (วันจักรี) 31 CLOSE 43,900
  PROGRAM
 • SPRING HOKKAIDO
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ ( 23.45-08.20 )
  D2:ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – หมู่บ้านนินจาดาเตะจิดาอิมุระ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ถนนช้อปปิ้งโกคุระขุ
  D3:โนโบริเบทสึ – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน้ำ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอตารุ – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ซัปโปโร – ภูเขาโมอิวะ (นั่งกระเช้า)
  D4:ซัปโปโร – ตลาดเช้าโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – ซัปโปโร
  D5:ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ( 10.45-16.45 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  15-19 APR (วันสงกรานต์) 31 21 52,900
  PROGRAM
 • JAPAN ALPINE PINKMOSS **NAGOYA-TOKYO (5D3N)**
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า ( 00.05 – 08.00 )
  D2:นาโกย่า – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – โทยาม่า
  D3:โทยาม่า – เทือกเขาทาเทยาม่า “กำแพงหิมะ” – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D4:ภูเขาไฟฟูจิ (สถานีที่ 5) – ทุ่งดอกพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – โตเกียว – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ
  D5:โตเกียว – ย่านเมืองเก่าซาวาระ – ช้อปปิ้ง เอออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ ฯ ( 17.25 – 21.55 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  21 - 25 APR 31 48,900
  PROGRAM
 • KYUSHU WISTERIA BLOOMING
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินฟุคุโอกะ ( 00.50-08.00 )
  D2:ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – สวนสันติภาพนางาซากิ – พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ – ช้อปปิ้ง ไชน่าทาวน์ – ภูเขาอินาซะ (นั่งกระเช้า)
  D3:นางาซากิ – ศาลเจ้ายูโตคุ อินาริ – ช้อปปิ้ง โทสุพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อน้ำแร่นรกจิโกกุเมกุริ (2บ่อ) – เบปปุ /อาบน้ำแร่ออนเซ็น
  D4:เบปปุ – คิตะคิวชู – อุโมงค์ดอกวิสทีเรียที่สวนคาวาชิฟูจิ – ท่าเรือโมจิ – ฟุกุโอกะ – ช้อปปิ้ง เทนจิน & คาแนล
  D5:ฟุกุโอกะ – สนามบิน ( 11.35 – 14.55 น. )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  08 - 12 MAY (วันพืชมงคล) 31 44,900
  PROGRAM
 • JAPAN ALPINE PINKMOSS **NAGOYA-TOKYO (6D3N)**
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า ( 00.05 – 08.00 )
  D2:นาโกย่า – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – โทยาม่า
  D3:โทยาม่า – เทือกเขาทาเทยาม่า “กำแพงหิมะ” – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D4:ภูเขาไฟฟูจิ (สถานีที่ 5) – ทุ่งดอกพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – โตเกียว – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ
  D5:โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ตลาดปลาโทโยสุ – โอไดบะ – ช้อปปิ้ง มิตซุย เอาท์เล็ท – สนามบินฮาเนดะ
  D6:สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ ( 00.20 – 05.25 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  17 - 22 MAY (วันวิสาขบูชา) 31 45,900
  PROGRAM
 • TOKYO FLOWER BLOOMING **TOKYO-TOKYO (6D3N)**
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ ( 23.15 – 06.55 )
  D2:ฮาเนดะ – อิบารากิ – อุชิคุ ไดบุทสึ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – สวนดอกไม้ อาชิคางะ – ช้อปปิ้ง เอออน พลาซ่า
  D3:คามาคุระ – วัดใหญ่ไดบุทสึ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้ง โกเทมบะ เอาท์เล็ท /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D4:ภูเขาไฟฟูจิ (สถานีที่ 5) – ทุ่งดอกพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – โตเกียว – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ
  D5:โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ตลาดปลาโทโยสุ – โอไดบะ – ช้อปปิ้ง มิตซุย เอาท์เล็ท – สนามบินฮาเนดะ
  D6:สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ ( 00.20 – 05.25 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  16 - 21 MAY (วันวิสาขบูชา) 31 42,900
  22 - 27 MAY 31 42,900
  05 - 10 JUN 31 CLOSE 42,900
  19 - 24 JUN 31 CLOSE 42,900
  PROGRAM
 • SUMMER HOKKAIDO **CHITOSE-CHITOSE (5D3N)**
  D1:กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) (23.55 - 08.40)
  D2:สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล
  D3:ซัปโปโร – อิสระช้อปปิ้งเต็มโทยะ – คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาจิ – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ซัปโปโร –ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – สวนโอโดริ
  D4:ซัปโปโร – อิสระช้อปปิ้งเต็มวันในเมืองซัปโปโร (ไม่มีรสบัสบริการรับส่ง)
  D5:ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง (09.55 - 15.10)
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  15-19 MAY (วันวิสาขบูชา) 32 6 29,900
  PROGRAM
 • SUMMER OSAKA WAKAYAMA **OSAKA-OSAKA (5D3N)**
  D1:สนามบินสุวรรณภูมิ ( 23.59 – 07.30 )
  D2:สนามบินคันไซ – ปราสาทวาคายาม่า – ตลาดคุโรชิโอะ (ชมการแสดงแล่ทูน่า) – สถานีแมวเหมียว – ชิราฮามะ/อาบน้ำแร่ออนเซ็น
  D3:ชิราฮามะ – จุดชมวิวเอ็นเก็ทสึโทะ – ล่องเรือท้องกระจกชมวิวเอ็นเก็ทสึโทะ – หน้าผาซันดันเบะคิ (ลิฟท์) –ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
  D4:โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” ** ซื้อทัวร์เสริมท่านละ 2,600 บาท ** (ไม่มีบริการรถบัส)
  D5:โอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ช้อปปิ้ง ริงคุ เอาท์เล็ท – สนามบินคันไซ ( 17.35 – 21.25 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  17 - 21 MAY 31 39,900
  20 - 24 JUN 31 33,900
  13 - 17 JUL 31 39,900
  09 - 13 AUG (วันแม่) 31 42,900
  PROGRAM
 • HOKKAIDO LAVENDER **CHITOSE-CHITOSE (5D3N)**
  D1:กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) (23.55 - 08.40)
  D2:สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ – โซอุนเคียว /ออนเซ็น
  D3:โซอุนเคียว – สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ – ทุ่งดอกไม้ฟาร์ม โทมิตะ – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า –หอนาฬิกาโบราณ – สวนสาธารณะโอโดริ – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – ซัปโปโร
  D4:ซัปโปโร – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร –ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งสถานีซัปโปโร
  D5:สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง (09.55 - 15.10)
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  14 - 18 JULY (วันอาสาฬหบูชา) 31 5 34,900
  24-28 JULY 31 36,900
  PROGRAM
 • SUMMER KANTO **TOKYO-TOKYO (6D3N)**
  D1:สนามบินสุวรรณภูมิ ( 22.45 – 06.55 )
  D2:สนามบินฮาเนดะ – คามาคุระ – วัดโคโตคุอิน – ศาลเจ้าทซึรุงะโอกะ ฮะจิมังกู – วัดเมเกซึอิน – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D3:โมโตสุ – ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – Fujikawaguchiko Herb Festival (15 มิ.ย. – 16 ก.ค.) หรือ โอชิโนะฮัคไค –โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  D4:โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” *** เพียงท่านละ 2,600 บาท*** (ไม่มีบริการรสบัส)
  D5:โตเกียว – ตลาดปลาโทโยสุ – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) –ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ
  D6:สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ ( 00.20 – 04.50 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  12 - 17 JUN 31 39,900
  PROGRAM
 • SUMMER HONSHU **OSAKA-TOKYO (6D3N)**
  D1:สนามบินสุวรรณภูมิ ( 23.59 – 07.30 )
  D2:สนามบินคันไซ – เกียวโต – เขตอะราชิยาม่า – สะพานโทเกซึเคียว – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – นาโกย่า– ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
  D3:นาโกย่า – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D4:โมโตสุ – ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 - Fujikawaguchiko Herb Festival (15 มิ.ย. – 16 ก.ค.) หรือ โอชิโนะฮัคไค –โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  D5:โตเกียว – วัดชิบามาตะทาอิชาคุเอน – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ ( 00.20 – 04.50 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  05-10 JUN 31 42,900
  03 - 08 JUL 31 42,900
  24 - 29 JUL 31 42,900
  10 - 15 AUG (วันแม่) 31 45,900
  21 - 26 AUG 31 42,900
  PROGRAM
 • SUMMER KANTO **TOKYO-TOKYO (6D3N)**
  D1:สนามบินสุวรรณภูมิ ( 22.45 – 06.55 )
  D2:สนามบินฮาเนดะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D3:โมโตสุ – ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – Fujikawaguchiko Herb Festival (15 มิ.ย. – 16 ก.ค.) หรือ โอชิโนะฮัคไค –โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  D4:โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” *** เพียงท่านละ 2,600 บาท*** (ไม่มีบริการรสบัส)
  D5:โตเกียว – ตลาดปลาโทโยสุ – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ
  D6:สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ ( 00.20 – 04.50 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  11 - 16 JUL 31 39,900
  25 - 30 JUL 31 39,900
  29 AUG - 03 SEP 31 39,900
  09 - 14 SEP 31 42,900
  PROGRAM

TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD.

49/3 Corazon Prachachuen, Bangtalad, Pakkret, Nonthaburi 11120