TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD. License No.11/08450

Home > Program Tour

 • WINTER HONSHU SKI ** OSAKA-TOKYO (6D3N) **
  D1: สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนามบินคันไซ ( 01.15 – 08.40 )
  D2:โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
  D3:นาโกย่า – ทะเลสาปปลาไหล – ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D4:ยามานาชิ – FUJI TEN SKI RESORT – ล่องเรือโจรสลัด – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  D5:วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า – ย่านเมืองเก่าซาวาระ – ช้อปปิ้งชิซุยเอาท์เล็ท – สนามบินนาริตะ
  D6:สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ ( 20.40 – 01.20 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  24 - 29 JAN 2020 (วันตรุษจีน) 32 5 31,900
  PROGRAM
 • WINTER KANTO SKI STRAWBERRY ** TOKYO-TOKYO (6D3N) **
  D1: ดอนเมือง กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ ( 23.55 – 08.00)
  D2: นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท/อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D3:ยามานาชิ – FUJITEN SKI RESORT – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ายรูป)
  D4:โตเกียว – คามาคูระ – วัดโคโตคุอิน – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  D5:โตเกียว – ไร่สตรอเบอร์รี่ – ช้อปปิ้งเอออนมอลล์ – ย่านเมืองเก่าซาวาระ – ช้อปปิ้งชิซุยเอาท์เล็ท – สนามบินนาริตะ
  D6: สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ ( 20.40 – 01.20 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  25 - 30 JAN 2020 (วันตรุษจีน) 32 WL 29,900
  PROGRAM
 • HOKKAIDO SOUNKYO ICE FESTIVAL SNOW SKI ** CHITOSE-CHITOSE (6D3N) **
  D1: สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
  D2:สนามบินชิโตเซ่ ( 02.10 – 10.40 ) – โซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะ & ริวเซย์ – โซอุนเคียว – “เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว” /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D3:โซอุนเคียว – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – “เทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ” – ซัปโปโร
  D4:ซัปโปโร – โคคุไซ สกี รีสอร์ท – “เทศกาลหิมะซัปโปโร” – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ - ชิโตเซ่ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ต – สนามบินชิโตเซ่ ( 18.20 – 00.15 )
  D5:สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  06 - 11 FEB 2020 (วันมาฆบูชา) 32 6 43,900
  PROGRAM
 • CHERRY BLOSSOM TAKAYAMA FUJI TOKYO ** NAGOYA-TOKYO (6D3N) **
  D1:สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนามบินนาโกย่า ( 23.55 – 07.45 )
  D2:นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ
  D3:ล่องเรือโจรสลัด 30 นาที – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D4:ยามานาชิ – ภูเขาไฟฟูจิ (สถานีที่ 5) หรือ ทุ่งดอกพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว –ช้อปปิ้งชินจูกุ
  D5:โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – สวนสุมิดะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า –เมืองเก่าซาวาระ – ช้อปปิ้งชิซุยเอาท์เล็ท – สนามบินนาริตะ ( 20.40 – 01.20 )
  D6:สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  12 - 17 APR 2020 (วันสงกรานต์) 32 43,900
  13 - 18 APR 2020 (วันสงกรานต์) 32 43,900
  15 - 20 APR 2020 (วันสงกรานต์) 32 43,900
  PROGRAM
 • HOKKAIDO TOYA SAPPORO ** CHITOSE-CHITOSE (5D3N) **
  D1: สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
  D2: สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 02.10 – 10.40 ) – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D3:โทยะ – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไคมาจิ – โรงงานช็อกโกแล็ต – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ
  D4:ซัปโปโร – ตลาดเช้าโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – ช้อปปิ้งสถานีซัปโปโร – ช้อปปิ้งเรร่าเอาท์เล็ท
  D5:สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ ( 09.40 – 15.35 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  25 - 29 MAR 2020 32 33,900
  PROGRAM
 • CHERRY BLOSSOM KYUSHU ** FUKUOKA-FUKUOKA (5D3N) **
  D1:สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนามบินฟุกุโอกะ ( 23.55 – 07.20 )
  D2:ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ท่องย่านมาเมดะ มาจิ – สะพานแขวนโคโคโนเอะ – บ่อน้ำแร่นรกจิโกกุเมกุริ (2บ่อ) /อาบน้ำแร่ออนเซ็น
  D3:เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – ช้อปปิ้ง โทสุพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท – ฟุกุโอกะ – สวนริมทะเลอุมิโนะนากามิจิ –ปราสาทฟุกุโอกะ (สวนสาธารณะมาอิซุรุ)
  D4:ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้ายูโตคุ อินาริ – ฟุกุโอกะ – ช้อปปิ้งเทนจิน & คาแนล
  D5:ฟุกุโอกะ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ ( 08.35 – 10.05 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  25 - 29 MAR 2020 32 29,900
  PROGRAM
 • CHERRY BLOSSOM HONSHU ** OSAKA-TOKYO (6D3N) **
  D1:สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนามบินคันไซ ( 01.15 – 08.40 )
  D2:โอซาก้า – เกียวโต – อาราชิยาม่า (ชมซากุระ) – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ช้อปปิ้งซาคาเอะ – นาโกย่า
  D3:นาโกย่า – ทะเลสาปปลาไหล – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D4:ยามานาชิ – ล่องเรือโจรสลัด – สวนสันติภาพเฮวะโคเอน (ชมซากุระ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  D5:วัดอาซะกุซ่า – สวนสาธารณะสุมิดะ (ชมซากุระ) – ช้อปปิ้งเอออนพลาซ่า – ย่านเมืองเก่าซาวาระ – ชิซุยเอาท์เล็ท – สนามบินนาริตะ
  D6:สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ ( 20.40 – 01.20 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  25 - 30 MAR 2020 32 34,900
  02 - 07 APR 2020 (วันจักรี) 32 34,900
  PROGRAM
 • SUMMER HONSHU ** OSAKA-TOKYO (6D3N) **
  D1:สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ ( 01.15 – 08.40 )
  D2:โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ช้อปปิ้งซาคาเอะ – นาโกย่า
  D3: นาโกย่า – ชิซึโอะกะ – ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ – ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ยามานาชิ /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D4: ยามานาชิ – ล่องเรือโจรสลัด (15 นาที) – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  D5:โตเกียว – ตลาดปลาโทโยสุ – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า – ย่านเมืองเก่าซาวาระ – ช้อปปิ้งชิซุยเอาท์เล็ท – สนามบินนาริตะ
  D6:สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ ( 20.40 – 01.20 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  19 - 24 MAR 2020 32 32,900
  29 APR - 04 MAY 2020 (วันแรงงาน) 32 32,900
  02 - 07 JUN 2020 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาราชินี ร.10) 32 32,900
  03 - 08 JUL 2020 (วันอาสาฬหบูชา) 32 34,900
  24 - 29 JUL 2020 (OYMPIC PERIOD) 32 34,900
  11 - 16 AUG 2020 (วันแม่แห่งชาติ) 32 34,900
  23 - 28 SEP 2020 32 32,900
  PROGRAM
 • CHERRY BLOSSOM KANTO ** TOKYO-TOKYO (6D3N) **
  D1: สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนามบินนาริตะ ( 23.55 – 08.00 )
  D2:นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – สวนสันติภาพเฮวะ (ชมซากุระ) – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D3:ยามานาชิ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะฮัคไค (ชมซากุระ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ
  D4:โตเกียว – คามาคูระ – วัดโคโตคุอิน – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง – โตเกียว – สวนสาธารณะอุเอโนะ – ช้อปปิ้งตึกทาเคยะ
  D5:โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – สวนสุมิดะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า – เมืองเก่าซาวาระ – ช้อปปิ้งชิซุยเอาท์เล็ท – สนามบินนาริตะ ( 20.40 – 01.20 )
  D6: สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  01 - 06 APR 2020 (วันจักรี) 32 33,900
  PROGRAM
 • CHERRY BLOSSOM KANSAI ** OSAKA-OSAKA (6D3N) **
  D1:สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนามบินคันไซ ( 00.55 – 08.40 )
  D2:คันไซ – เกียวโต – อาราชิยาม่า (สะพานโทเก็ตสึเคียว) – ป่าไผ่ – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าเฮย์อัน (ชมซากุระ) –ย่านกิออน – โอซาก้า
  D3:โอซาก้า – ปราสาทวาคายาม่า (ด้านนอก) – ตลาดคุโรชิโอะ – สถานีแมวเหมียว – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
  D4: โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – สวนนารา (ชมซากุระ) – โกเบ – ย่านบ้านพักชาวต่างชาติ คิตะโนะ – อาริมะออนเซ็น – แช่เท้าในออนเซ็น – โอซาก้า – ช้อปปิ้งอุเมดะ
  D5:โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้ง เอออน พลาซ่า – ช้อปปิ้ง ริงคุ เอาท์เล็ท – สนามบินคันไซ ( 23.55 – 03.50 )
  D6: สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  02 - 07 APR 2020 (วันจักรี) 32 35,900
  03 - 08 APR 2020 (วันจักรี) 32 35,900
  13 - 18 APR 2020 (วันสงกรานต์) 32 6 35,900
  14 - 19 APR 2020 (วันสงกรานต์) 32 35,900
  15 - 20 APR 2020 (วันสงกรานต์) 32 35,900
  PROGRAM
 • SPRING HOKKAIDO ** CHITOSE-CHITOSE (5D3N) **
  D1:สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนามบินชิโตเซ่ ( 23.55 – 08.40 )
  D2:ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D3:โทยะ – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน้ำ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ซาไคมาจิ – โรงงานช็อกโกแล็ต – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ
  D4:ซัปโปโร – ตลาดเช้าโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – ช้อปปิ้งสถานีซัปโปโร – ช้อปปิ้งเรร่าเอาท์เล็ท
  D5: สนามบินชิโตเซ่ –สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ( 09.55 – 15.10 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  15 - 19 APR 2020 (วันสงกรานต์) 32 35,900
  PROGRAM
 • CHERRY BLOSSOM KANTO VER.2 ** TOKYO-TOKYO (6D3N) **
  D1:สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนามบินนาริตะ ( 23.55 – 08.00 )
  D2:นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – สวนสันติภาพเฮวะ (ชมซากุระ) – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D3:ยามานาชิ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะฮัคไค (ชมซากุระ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งตึกทาเคยะ
  D4:โตเกียว – คามาคูระ – วัดโคโตคุอิน – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง – โตเกียว – สวนสาธารณะอุเอโนะ (ชมซากุระ) – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  D5:โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – สวนสุมิดะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า –เมืองเก่าซาวาระ – ช้อปปิ้งชิซุยเอาท์เล็ท – สนามบินนาริตะ ( 20.40 – 01.20 )
  D6:สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  15 - 20 APR 2020 (วันสงกรานต์) 32 35,900
  PROGRAM
 • SAKURA HOKKAIDO HAKODATE ** CHITOSE-CHITOSE (5D3N) **
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ ( 23.55 – 08.40 )
  D2: ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ฮาโกดาเตะ – หอคอยโกเรียวคาคุ (จุดชมซากุระ) – โมโตมาชิ – อาคารโกดังอิฐแดง – ภูเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้า)
  D3:ตลาดเช้า – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ (ซากุระ) – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ทะเลสาบโทยะ (จุดชมวิว) /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D4: ทะเลสาบโทยะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแล็ต – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – ช้อปปิ้ง สถานีซัปโปโร
  D5: สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง ( 09.55 – 15.10 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  29 APR - 03 MAY 2020 (วันแรงงาน) 32 38,900
  PROGRAM
 • HOKKAIDO LAVENDER ** CHITOSE-CHITOSE (5D3N) **
  D1:สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 23.55 – 08.40 )
  D2: สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ – โซอุนเคียว /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D3:โซอุนเคียว – สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ – ทุ่งดอกไม้ฟาร์มโทมิตะ – สวนสาธารณะโอโดริ – หอนาฬิกาโบราณ – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – ซัปโปโร
  D4:ซัปโปโร – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน้ำ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ต – ช้อปปิ้งสถานีซัปโปโร
  D5: สนามบินชิโตเซ่ – สนามดอนเมือง กรุงเทพ ฯ ( 09.55 – 15.10 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  01 - 05 JUL 2020 (วันอาสาฬหบูชา) 32 37,900
  05 - 09 JUL 2020 (วันเข้าพรรษา) 32 37,900
  15 - 19 JUL 2020 32 37,900
  PROGRAM
 • HOKKAIDO FLOWER MOTHER’s DAY ** CHITOSE-CHITOSE (5D3N) **
  D1:สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 23.55 – 08.40)
  D2: ชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ – โซอุนเคียว/อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D3:โซอุนเคียว – สระน้ำสีฟ้า – สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ – ทุ่งดอกไม้ฟาร์มโทมิตะ – สวนสาธารณะโอโดริ – หอนาฬิกาโบราณ – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – ซัปโปโร
  D4:ซัปโปโร – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน้ำ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ –ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ต – ช้อปปิ้งสถานีซัปโปโร
  D5: สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ ( 09.55 – 15.10 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  12 - 16 AUG 2020 (วันแม่แห่งชาติ) 32 37,900
  PROGRAM
 • SUMMER KANTO ** TOKYO-TOKYO (6D3N) **
  D1:สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ ( 23.55 – 08.00)
  D2:นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท/อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D3: ยามานาชิ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  D4:โตเกียว – คามาคูระ – วัดโคโตคุอิน – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)
  D5:โตเกียว – ตลาดปลาโทโยสุ – ช้อปปิ้งเอออนมอลล์ – ย่านเมืองเก่าซาวาระ – ช้อปปิ้งชิซุยเอาท์เล็ท – สนามบินนาริตะ
  D6: สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ ( 20.40 – 01.20 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  12 - 17 AUG 2020 (วันแม่แห่งชาติ) 32 33,900
  23 - 28 SEP 2020 32 31,900
  PROGRAM
 • AUTUMN HOKKAIDO HAKODATE ** CHITOSE-CHITOSE (5D3N) **
  D1:สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 23.55 – 08.40 )
  D2:ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ (ใบไม้เปลี่ยนสี) – ฮาโกดาเตะ – อาคารโกดังอิฐแดง – ถนนช้อปปิ้งโมโตมาชิ – ภูเขาฮาโกดาเตะ (Night View)
  D3:ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ (ใบไม้เปลี่ยนสี) – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D4: โทยะ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไคมาจิ – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ
  D5:สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ ( 09.55 – 15.10 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  23 - 27 SEP 2020 32 38,900
  11 - 15 OCT 2020 (วันสวรรคต ร.9) 32 38,900
  PROGRAM
 • AUTUMN HONSHU ** OSAKA-TOKYO (6D3N) **
  D1:สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนามบินคันไซ ( 01.15 – 08.40 )
  D2:โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
  D3:นาโกย่า – ทะเลสาปปลาไหล – ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D4:ยามานาชิ – เทือกเขาคาจิคาจิ (กระเช้า) – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) –ช้อปปิ้งชินจูกุ
  D5: โตเกียว – สวนดอกไม้ Hitachi Seaside Park – โตเกียว – ศาลเจ้าเมจิ – ถนนต้นแป๊ะก๊วย – โอโมเตะซันโดะ – สนามบินนาริตะ
  D6:สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ( 20.40 – 01.20 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  09 - 14 OCT 2020 (วันสวรรคต ร.9) 32 34,900
  21 - 26 OCT 2020 (วันปิยมหาราช) 32 34,900
  22 - 27 OCT 2020 (วันปิยมหาราช) 32 34,900
  PROGRAM
 • ILLUMINATION HOKKAIDO SKI ** CHITOSE-CHITOSE (5D3N) **
  D1:กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 23.55 – 08.20 )
  D2:สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ออนเซน
  D3: โทยะ – รุสุซึ สกี รีสอร์ท (เล่นสกี) – คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาจิ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ
  D4: ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – สวนโอโดริ – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งมิตซุย เอาท์เล็ต – “เทศกาลประดับไฟซัปโปโร” / บุฟเฟ่ต์ปู NANDA
  D5:ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ( 10.00 – 15.50 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  08 - 12 DEC 31 CLOSE 43,900
  PROGRAM
 • CHRISTMAS HOKKAIDO SKI ** CHITOSE-CHITOSE (5D3N) **
  D1:กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 23.55 – 08.20 )
  D2:สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ออนเซน
  D3:โทยะ – รุสุซึ สกี รีสอร์ท (เล่นสกี) – คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาจิ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ
  D4:ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – สวนโอโดริ – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งมิตซุย เอาท์เล็ต – “เทศกาลประดับไฟซัปโปโร” / บุฟเฟ่ต์ปู NANDA
  D5:ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ( 10.00 – 15.50 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  22 - 26 DEC 24 24 50,900
  PROGRAM

TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD.

49/3 Corazon Prachachuen, Bangtalad, Pakkret, Nonthaburi 11120