TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD. License No.11/4439

Home > Program Tour > AUTUMN SOUNKYO HOKKAIDO

AUTUMN SOUNKYO HOKKAIDO
D1:กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) –สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) (23.55-08.40)
D2:ชิโตเซ่ – อาซาฮิกาว่า – หมู่บ้านราเม็ง – อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง – น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ –โซอุนเคียว / บุฟเฟต์ขาปูยักษ์+อาบน้ำแร่ออนเซ็น
D3:โซอุนเคียว – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – ซัปโปโร – มหาวิทยาลัยฮอกไกโด (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) – หอนาฬิกาโบราณ –สวนสาธารณะโอโดริ – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – ซัปโปโร
D4:ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแล็ต – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าท์เลต
D5:สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (09.55-15.10)
PERIODSTATUS BOOKINGPRICE
19-23 SEP 32 29,900
26-30 SEP 32 29,900

TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD.

49/3 Corazon Prachachuen, Bangtalad, Pakkret, Nonthaburi 11120