TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD. License No.11/4439

Home > Program Tour > AUTUMN NIKKO SENDAI

AUTUMN NIKKO SENDAI
D1:กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ (22.30-06.15)
D2:นาริตะ – นิกโก้ – สะพานชินเคียว – น้ำตกริวซู - อาเคจิไดระ (กระเช้า) – ชิโอบะระออนเซน
D3:ชิโอบะระออนเซน – หมู่บ้านโบราณโออูชิจูกุ – ทะเลสาบโกะชิกิ คินุมะ – ช้อปปิ้ง อิจิบันโจ - เซนได
D4:เซนได – ถนนโจเซ็นจิโดริ – ช้อปปิ้งนาสุ เอ้าท์เลท – มิโตะ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค – อิบารากิ
D5:อิบาระกิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ศาลเจ้าเมจิ – ถนนกินโกะ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – สนามบินฮาเนดะ
D6:สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ (00.20-05.25)
PERIODSTATUS BOOKINGPRICE
25-30 OCT 32 43,900
31 OCT - 5 NOV 32 43,900
7-12 NOV 32 43,900
14-19 NOV 32 43,900
21-26 NOV 32 43,900

TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD.

49/3 Corazon Prachachuen, Bangtalad, Pakkret, Nonthaburi 11120