TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD. License No.11/08450

Home > Program Tour > AUTUMN NIKKO SENDAI ** TOKYO-TOKYO (6D3N) **

AUTUMN NIKKO SENDAI ** TOKYO-TOKYO (6D3N) **
D1:กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ ( 23.15 – 06.55 )
D2:ฮาเนดะ – นิกโก้ – สะพานชินเคียว – น้ำตกริวซู – อาเคจิไดระ (นั่งกระเช้า) – ชิโอบะระออนเซน
D3:ชิโอบะระ – หมู่บ้านโบราณโออูชิจูกุ – ทะเลสาบโกะชิกิ คินุมะ – เซนได – ช้อปปิ้งอิจิบันโจ
D4:เซนได – ถนนโจเซ็นจิโดริ – ช้อปปิ้งนาสุ เอ้าท์เลท – อิบารากิ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค
D5:อิบารากิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ศาลเจ้าเมจิ – ถนนกินโกะ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – สนามบินฮาเนดะ
D6:สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ ( 00.20 – 05.25 )
PERIODSTATUS BOOKINGPRICE
30 OCT - 04 NOV (BUS 1) 31 43,900
30 OCT - 04 NOV (BUS 2) 31 43,900

TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD.

49/3 Corazon Prachachuen, Bangtalad, Pakkret, Nonthaburi 11120