TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD. License No.11/4439

Home > Program Tour > AUTUMN HONSHU

AUTUMN HONSHU
D1:กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ (23.05-06.25)
D2:คันไซ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – เขตอะราชิยาม่า – ป่าไผ่ – สะพานโทเกซึเคียว – นาโกย่า – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ – นาโกย่า
D3:นาโกย่า – โอบาระ – ชมซากุระ & ใบไม้เปลี่ยนสี – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที - หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เลท – ยามานาชิ / บุฟเฟต์ขาปูยักษ์+อาบน้ำแร่ออนเซ็น
D4:ยามานาชิ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว
D5:โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ศาลเจ้าเมจิ – ถนนกินโกะ
D6:สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ (00.20-05.25)
PERIODSTATUS BOOKINGPRICE
26-30 OCT 32 45,900
1-6 NOV 32 45,900
8-13 NOV 32 45,900
15-20 NOV 32 45,900
22-27 NOV 32 45,900
28 NOV - 3 DEC 32 45,900

TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD.

49/3 Corazon Prachachuen, Bangtalad, Pakkret, Nonthaburi 11120