TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD. License No.11/08450
 • HOKKAIDO FLOWER ** CHITOSE-CHITOSE (5D3N) **
  D1:กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 23.45 – 08.30 )
  D2: สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเม็งแห่งอาซาฮิกาว่า – พิพิธภัณฑ์ถ้ำน้ำแข็ง – น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ – โซอุนเคียว /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D3:โซอุนเคียว – บิเอะ – สระน้ำสีฟ้า – สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ – สวนดอกไม้ฟูราโน่ – ซัปโปโร –สวนสาธารณะโอโดริ – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ
  D4:ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – ช้อปปิ้งมิตซุย เอาท์เล็ท
  D5:ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ( 10.30 – 15.30 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  29 JUN - 03 JUL 31 CLOSE 38,900
  10 - 14 AUG (วันแม่) 31 CLOSE 41,900
  PROGRAM
 • SUMMER HONSHU **OSAKA-TOKYO (6D3N)**
  D1:สนามบินสุวรรณภูมิ ( 23.59 – 07.30 )
  D2:สนามบินคันไซ – เกียวโต – เขตอะราชิยาม่า – สะพานโทเกซึเคียว – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – นาโกย่า– ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
  D3:นาโกย่า – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – เทือกเขาคาจิคาจิ (กระเช้า) – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D4:โมโตสุ – ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 - Fujikawaguchiko Herb Festival (15 มิ.ย. – 16 ก.ค.) หรือ โอชิโนะฮัคไค –โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  D5:โตเกียว – วัดชิบามาตะทาอิชาคุเอน – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ ( 00.20 – 04.50 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  05-10 JUN 31 CLOSE 42,900
  03 - 08 JUL 31 CLOSE 42,900
  24 - 29 JUL 31 CLOSE 42,900
  10 - 15 AUG (วันแม่) 31 CLOSE 45,900
  21 - 26 AUG 31 CLOSE 42,900
  PROGRAM
 • SUMMER KANTO **TOKYO-TOKYO (6D3N)**
  D1:สนามบินสุวรรณภูมิ ( 22.45 – 06.55 )
  D2:สนามบินฮาเนดะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – เทือกเขาคาจิคาจิ (กระเช้า) – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D3:โมโตสุ – ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – Fujikawaguchiko Herb Festival (15 มิ.ย. – 16 ก.ค.) หรือ โอชิโนะฮัคไค –โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  D4:โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” *** เพียงท่านละ 2,600 บาท*** (ไม่มีบริการรสบัส)
  D5:โตเกียว – ตลาดปลาโทโยสุ – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ
  D6:สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ ( 00.20 – 04.50 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  11 - 16 JUL 31 CLOSE 39,900
  25 - 30 JUL 31 CLOSE 39,900
  29 AUG - 03 SEP 31 CLOSE 39,900
  09 - 14 AUG (วันแม่) 31 CLOSE 42,900
  PROGRAM
 • SUMMER TAKAYAMA TOKYO ** NAGOYA-TOKYO (6D3N) **
  D1:สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ
  D2:สนามบินเซนแทร์ (นาโกย่า) ( 00.05 – 08.00 ) – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิซูจิ
  D3: ทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D4:โมโตสุ – ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะ ฮัคไค – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  D5:โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ล่องเรือแม่น้ำซุมิดะ – ช้อปปิ้งโอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ
  D6:สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ ( 00.20 – 04.50 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  11 - 16 SEP 31 42,900
  26 SEP - 01 OCT 31 42,900
  PROGRAM
 • AUTUMN JOZANKEI HOKKAIDO (5D3N) ** CHITOSE-CHITOSE (5D3N) **
  D1:สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 23.45 – 08.30 )
  D2:ชิโตเซ่ – โจซังเค – โรงกลั่นวิสกี้นิกกะ (เมืองโยะอิจิ) – วัดอิวาโต คันนอนโด – จุดชมวิวเขื่อนโฮเฮเคียว –สะพานแขวนฟุตามิ /อาบน้ำแร่ออนเซ็น
  D3:โจซังเค – เก็บผลไม้สดจากสวน (ตามฤดูกาล) – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ – ถนนซาไกมาจิ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอาท์เล็ท
  D4:ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดเช้าโจไก – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – สวนสาธารณะโอโดริ – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ
  D5:ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ ( 10.30 – 15.30 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  23 - 27 SEP 31 38,900
  PROGRAM
 • AUTUMN HOKKAIDO HAKODATE ** CHITOSE-CHITOSE (5D3N) **
  D1:กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 23.45 – 08.40 )
  D2:ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ (ใบไม้เปลี่ยนสี) – ฮาโกดาเตะ – อาคารโกดังอิฐแดง – ถนนช้อปปิ้งโมโตมาชิ – ภูเขาฮาโกดาเตะ (Night View)
  D3:ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ (ใบไม้เปลี่ยนสี) – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D4:โทยะ – คลองโอตารุ – ถนนซาไคมาจิ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแล็ต – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – สวนสาธารณะโอโดริ – ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ
  D5:สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ( 10.30 – 15.30 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  03 - 07 OCT 31 44,900
  14 - 18 OCT 31 15 45,900
  21 - 25 OCT 31 3 45,900
  PROGRAM
 • AUTUMN KANTO ** TOKYO-TOKYO (6D3N) **
  D1:กรุงเทพ ฯ – สนามบินฮาเนดะ ( 23.15 – 06.55 )
  D2:ฮาเนดะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – เทือกเขาคาจิคาจิ (กระเช้า) – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
  D3:ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะ ฮัคไค – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  D4:โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” *** เพียงท่านละ 2,600 บาท *** (ไม่มีบริการรถบัส)
  D5:โตเกียว – อิบารากิ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค – ศาลเจ้าเมจิ – ถนนต้นแปะก๊วย อิโซนามิกิ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – ฮาเนดะ
  D6: สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ ( 00.20 – 05.25 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  19 - 24 OCT 31 43,900
  PROGRAM
 • AUTUMN NIKKO SENDAI ** TOKYO-TOKYO (6D3N) **
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ ( 23.15 – 06.55 )
  D2:ฮาเนดะ – นิกโก้ – สะพานชินเคียว – น้ำตกริวซู – อาเคจิไดระ (นั่งกระเช้า) – ชิโอบะระออนเซน
  D3:ชิโอบะระ – หมู่บ้านโบราณโออูชิจูกุ – ทะเลสาบโกะชิกิ คินุมะ – เซนได – ช้อปปิ้งอิจิบันโจ
  D4:เซนได – ถนนโจเซ็นจิโดริ – ช้อปปิ้งนาสุ เอ้าท์เลท – อิบารากิ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค
  D5:อิบารากิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ศาลเจ้าเมจิ – ถนนกินโกะ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – สนามบินฮาเนดะ
  D6:สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ ( 00.20 – 05.25 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  30 OCT - 04 NOV (BUS 1) 31 31 43,900
  30 OCT - 04 NOV (BUS 2) 32 43,900
  PROGRAM
 • AUTUMN KANTO ** TOKYO-TOKYO (6D3N) **
  D1:กรุงเทพ ฯ – สนามบินฮาเนดะ ( 23.15 – 06.55 )
  D2:ฮาเนดะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเปิ้ล – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
  D3:ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะ ฮัคไค – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  D4:โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” *** เพียงท่านละ 2,600 บาท *** (ไม่มีบริการรถบัส)
  D5:โตเกียว – อิบารากิ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค – ศาลเจ้าเมจิ – ถนนต้นแปะก๊วย อิโซนามิกิ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – ฮาเนดะ
  D6:สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ ( 00.20 – 05.25 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  06 - 11 NOV 31 4 39,900
  PROGRAM
 • AUTUMN HONSHU ** TOKYO-OSAKA (6D4N) **
  D1:กรุงเทพ ฯ – สนามบินฮาเนดะ ( 23.15 – 06.55 )
  D2:ฮาเนดะ – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ถนนต้นแปะก๊วย อิโช นามิกิ – ช้อปปิ้ง โกเทมบะ เอาท์เล็ท /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D3:ภูเขาไฟฟูจิ (สถานีที่ 5) – เส้นทางเมเปิ้ล คาวากูจิโกะ – โอชิโนะฮัคไค – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
  D4:นาโกย่า – สวนโอบะระ ฟุเรอาอิ – โครังเค (ใบไม้เปลี่ยนสี) – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
  D5: โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” (ไม่มีบริการรถบัส) **ซื้อทัวร์เสริมท่านละ 2,600 บาท**
  D6:โอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ช้อปปิ้งเอออนมอลล์ – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ ( 17.35 – 21.25 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  19 - 24 NOV 31 45,000
  PROGRAM
 • AUTUMN KYUSHU ** FUKUOKA-FUKUOKA (5D3N) **
  D1: กรุงเทพ ฯ – สนามบินฟุกุโอกะ ( 01.00 – 08.10 )
  D2:ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เมืองคิทซูกิ – เนินซุยะโนะซะกะ – บ่อน้ำแร่นรกจิโกกุเมกุริ (2บ่อ) – เบปปุ
  D3:เบปปุ – หมู่บ้านยูฟุอิน – ทะเลสาบคินริน (ใบไม้เปลี่ยนสี) – ฟุกุโอกะ – วัดนันโซอิน
  D4:ฟุกุโอกะ – ซางะ – ศาลเจ้ายูโตคุ อินาริ – โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – ฟุกุโอกะ – ช้อปปิ้งเทนจิน & คาแนล
  D5:สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพ ฯ ( 11.40 – 15.40 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  27 NOV - 01 DEC 31 42,900
  PROGRAM
 • AUTUMN OSAKA KYOTO WAKAYAMA ** OSAKA-OSAKA (5D3N) **
  D1:กรุงเทพ ฯ – สนามบินคันไซ ( 23.05 – 06.25 )
  D2:คันไซ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – อาราชิยาม่า (สะพานโทเก็ตสึเคียว) – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ช้อปปิ้งย่านกิออน – โอซาก้า
  D3:โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” (ไม่มีบริการรถบัส) **ซื้อทัวร์เสริมท่านละ 2,600 บาท**
  D4:โอซาก้า – วาคายาม่า – ปราสาทวาคายาม่า (ด้านนอก) – ตลาดคุโรชิโอะ – สถานีแมวเหมียว – โอซาก้า – ชินไซบาชิ
  D5:ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งเอออนพลาซ่า – สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ ( 17.25 – 22.00 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  14 - 18 NOV 31 39,900
  21 - 25 NOV 31 39,900
  PROGRAM
 • ILLUMINATION HOKKAIDO SKI ** CHITOSE-CHITOSE (5D3N) **
  D1:กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 23.55 – 08.20 )
  D2:สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ออนเซน
  D3: โทยะ – รุสุซึ สกี รีสอร์ท (เล่นสกี) – คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาจิ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ
  D4: ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – สวนโอโดริ – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งมิตซุย เอาท์เล็ต – “เทศกาลประดับไฟซัปโปโร” / บุฟเฟ่ต์ปู NANDA
  D5:ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ( 10.00 – 15.50 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  08 - 12 DEC 31 43,900
  PROGRAM
 • CHRISTMAS HOKKAIDO SKI ** CHITOSE-CHITOSE (5D3N) **
  D1:กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 23.55 – 08.20 )
  D2:สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ออนเซน
  D3:โทยะ – รุสุซึ สกี รีสอร์ท (เล่นสกี) – คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาจิ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ
  D4:ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – สวนโอโดริ – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งมิตซุย เอาท์เล็ต – “เทศกาลประดับไฟซัปโปโร” / บุฟเฟ่ต์ปู NANDA
  D5:ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ( 10.00 – 15.50 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  22 - 26 DEC 24 3 50,900
  PROGRAM
 • NEW YEAR HOKKAIDO ** CHITOSE-CHITOSE (6D4N) **
  D1: กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 23.55 – 08.20 )
  D2:ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ล่องเรือชมทะเลสาบโทยะ – "เทศกาล Illumination Tunnel" / อาบน้ำแร่ออนเซน
  D3:โทยะ – รุสุซึ สกี รีสอร์ท (เล่นสกี) – คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาจิ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี –ซัปโปโร – ภูเขาโมอิวะ (นั่งกระเช้า)
  D4:ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – สวนโอโดริ – หอนาฬิกาโบราณ – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – “เทศกาลประดับไฟซัปโปโร” / บุฟเฟ่ต์ปู NANDA
  D5:เนินพระพุทธเจ้า – ตลาดปลานิโจ – ช้อปปิ้งสถานีซัปโปโร – ช้อปปิ้งชิโตเซ่ เอาท์เล็ท มอลล์
  D6: สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ( 10.00 – 15.50 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  30 DEC 2019 - 04 JAN 2020 25 62,900
  PROGRAM

TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD.

49/3 Corazon Prachachuen, Bangtalad, Pakkret, Nonthaburi 11120