TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD. License No.11/08450
 • AUTUMN HOKKAIDO HAKODATE ** CHITOSE-CHITOSE (5D3N) **
  D1:กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 23.45 – 08.40 )
  D2:ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ (ใบไม้เปลี่ยนสี) – ฮาโกดาเตะ – อาคารโกดังอิฐแดง – ถนนช้อปปิ้งโมโตมาชิ – ภูเขาฮาโกดาเตะ (Night View)
  D3:ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ (ใบไม้เปลี่ยนสี) – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D4:โทยะ – คลองโอตารุ – ถนนซาไคมาจิ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแล็ต – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – สวนสาธารณะโอโดริ – ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ
  D5:สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ( 10.30 – 15.30 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  03 - 07 OCT 31 CLOSE 44,900
  14 - 18 OCT 34 CLOSE 45,900
  21 - 25 OCT 31 CLOSE 45,900
  PROGRAM
 • AUTUMN KANTO ** TOKYO-TOKYO (6D3N) **
  D1:กรุงเทพ ฯ – สนามบินฮาเนดะ ( 23.15 – 06.55 )
  D2:ฮาเนดะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – เทือกเขาคาจิคาจิ (กระเช้า) – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
  D3:ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะ ฮัคไค – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  D4:โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” *** เพียงท่านละ 2,600 บาท *** (ไม่มีบริการรถบัส)
  D5:โตเกียว – อิบารากิ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค – ศาลเจ้าเมจิ – ถนนต้นแปะก๊วย อิโซนามิกิ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – ฮาเนดะ
  D6: สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ ( 00.20 – 05.25 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  19 - 24 OCT 31 CLOSE 43,900
  PROGRAM
 • AUTUMN NIKKO SENDAI ** TOKYO-TOKYO (6D3N) **
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ ( 23.15 – 06.55 )
  D2:ฮาเนดะ – นิกโก้ – สะพานชินเคียว – น้ำตกริวซู – อาเคจิไดระ (นั่งกระเช้า) – ชิโอบะระออนเซน
  D3:ชิโอบะระ – หมู่บ้านโบราณโออูชิจูกุ – ทะเลสาบโกะชิกิ คินุมะ – เซนได – ช้อปปิ้งอิจิบันโจ
  D4:เซนได – ถนนโจเซ็นจิโดริ – ช้อปปิ้งนาสุ เอ้าท์เลท – อิบารากิ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค
  D5:อิบารากิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ศาลเจ้าเมจิ – ถนนกินโกะ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – สนามบินฮาเนดะ
  D6:สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ ( 00.20 – 05.25 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  30 OCT - 04 NOV (BUS 1) 31 CLOSE 43,900
  30 OCT - 04 NOV (BUS 2) 31 CLOSE 43,900
  PROGRAM
 • AUTUMN KANTO ** TOKYO-TOKYO (6D3N) **
  D1:กรุงเทพ ฯ – สนามบินฮาเนดะ ( 23.15 – 06.55 )
  D2:ฮาเนดะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเปิ้ล – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
  D3:ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะ ฮัคไค – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  D4:โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” *** เพียงท่านละ 2,600 บาท *** (ไม่มีบริการรถบัส)
  D5:โตเกียว – อิบารากิ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค – ศาลเจ้าเมจิ – ถนนต้นแปะก๊วย อิโซนามิกิ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – ฮาเนดะ
  D6:สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ ( 00.20 – 05.25 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  06 - 11 NOV 31 4 39,900
  PROGRAM
 • AUTUMN HONSHU ** TOKYO-OSAKA (6D4N) **
  D1:กรุงเทพ ฯ – สนามบินฮาเนดะ ( 23.15 – 06.55 )
  D2:ฮาเนดะ – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ถนนต้นแปะก๊วย อิโช นามิกิ – ช้อปปิ้ง โกเทมบะ เอาท์เล็ท /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D3:ภูเขาไฟฟูจิ (สถานีที่ 5) – เส้นทางเมเปิ้ล คาวากูจิโกะ – โอชิโนะฮัคไค – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
  D4:นาโกย่า – สวนโอบะระ ฟุเรอาอิ – โครังเค (ใบไม้เปลี่ยนสี) – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
  D5: โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” (ไม่มีบริการรถบัส) **ซื้อทัวร์เสริมท่านละ 2,600 บาท**
  D6:โอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ช้อปปิ้งเอออนมอลล์ – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ ( 17.35 – 21.25 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  19 - 24 NOV 31 45,000
  PROGRAM
 • AUTUMN KYUSHU ** FUKUOKA-FUKUOKA (5D3N) **
  D1: กรุงเทพ ฯ – สนามบินฟุกุโอกะ ( 01.00 – 08.10 )
  D2:ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เมืองคิทซูกิ – เนินซุยะโนะซะกะ – บ่อน้ำแร่นรกจิโกกุเมกุริ (2บ่อ) – เบปปุ
  D3:เบปปุ – หมู่บ้านยูฟุอิน – ทะเลสาบคินริน (ใบไม้เปลี่ยนสี) – ฟุกุโอกะ – วัดนันโซอิน
  D4:ฟุกุโอกะ – ซางะ – ศาลเจ้ายูโตคุ อินาริ – โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – ฟุกุโอกะ – ช้อปปิ้งเทนจิน & คาแนล
  D5:สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพ ฯ ( 11.40 – 15.40 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  27 NOV - 01 DEC 31 4 42,900
  PROGRAM
 • AUTUMN OSAKA KYOTO WAKAYAMA ** OSAKA-OSAKA (5D3N) **
  D1:กรุงเทพ ฯ – สนามบินคันไซ ( 23.05 – 06.25 )
  D2:คันไซ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – อาราชิยาม่า (สะพานโทเก็ตสึเคียว) – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ช้อปปิ้งย่านกิออน – โอซาก้า
  D3:โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” (ไม่มีบริการรถบัส) **ซื้อทัวร์เสริมท่านละ 2,600 บาท**
  D4:โอซาก้า – วาคายาม่า – ปราสาทวาคายาม่า (ด้านนอก) – ตลาดคุโรชิโอะ – สถานีแมวเหมียว – โอซาก้า – ชินไซบาชิ
  D5:ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งเอออนพลาซ่า – สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ ( 17.25 – 22.00 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  14 - 18 NOV 31 39,900
  21 - 25 NOV 31 39,900
  PROGRAM
 • ILLUMINATION HOKKAIDO SKI ** CHITOSE-CHITOSE (5D3N) **
  D1:กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 23.55 – 08.20 )
  D2:สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ออนเซน
  D3: โทยะ – รุสุซึ สกี รีสอร์ท (เล่นสกี) – คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาจิ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ
  D4: ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – สวนโอโดริ – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งมิตซุย เอาท์เล็ต – “เทศกาลประดับไฟซัปโปโร” / บุฟเฟ่ต์ปู NANDA
  D5:ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ( 10.00 – 15.50 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  08 - 12 DEC 31 WL 43,900
  PROGRAM
 • CHRISTMAS HOKKAIDO SKI ** CHITOSE-CHITOSE (5D3N) **
  D1:กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 23.55 – 08.20 )
  D2:สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ออนเซน
  D3:โทยะ – รุสุซึ สกี รีสอร์ท (เล่นสกี) – คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาจิ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ
  D4:ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – สวนโอโดริ – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งมิตซุย เอาท์เล็ต – “เทศกาลประดับไฟซัปโปโร” / บุฟเฟ่ต์ปู NANDA
  D5:ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ( 10.00 – 15.50 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  22 - 26 DEC 25 12 50,900
  PROGRAM
 • NEW YEAR HOKKAIDO ** CHITOSE-CHITOSE (6D4N) **
  D1: กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 23.55 – 08.20 )
  D2:ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ล่องเรือชมทะเลสาบโทยะ – "เทศกาล Illumination Tunnel" / อาบน้ำแร่ออนเซน
  D3:โทยะ – รุสุซึ สกี รีสอร์ท (เล่นสกี) – คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาจิ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี –ซัปโปโร – ภูเขาโมอิวะ (นั่งกระเช้า)
  D4:ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – สวนโอโดริ – หอนาฬิกาโบราณ – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – “เทศกาลประดับไฟซัปโปโร” / บุฟเฟ่ต์ปู NANDA
  D5:เนินพระพุทธเจ้า – ตลาดปลานิโจ – ช้อปปิ้งสถานีซัปโปโร – ช้อปปิ้งชิโตเซ่ เอาท์เล็ท มอลล์
  D6: สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ( 10.00 – 15.50 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  30 DEC 2019 - 04 JAN 2020 (วันหยุดปีใหม่) 25 24 62,900
  PROGRAM
 • NEW YEAR KANTO THEME PARK ** TOKYO-TOKYO (6D3N) **
  D1:กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ( 23.15 – 06.55 )
  D2:สนามบินฮาเนดะ – เทือกเขาคาจิคาจิ (กระเช้า) – โอชิโนะฮัคไค /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D3:ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท – คามาคุระ – วัดโคโตคุอิน – โยโกฮาม่า – มินาโตะ มิไร 21 – อาคารโกดังอิฐแดง – โตเกียว
  D4: โตเกียว – ทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์”
  D5:โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้ง มิตซุย เอาท์เล็ท – สนามบินฮาเนดะ
  D6: สนามบินฮาเนดะ– กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ( 00.20 – 05.25 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  29 DEC 2019 - 03 JAN 2020 (วันหยุดปีใหม่) 31 4 62,900
  PROGRAM
 • WINTER SKI HOKAIDO ** CHITOSE-CHITOSE (5D3N) **
  D1:กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 23.55 – 08.20 )
  D2:ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล/อาบน้ำแร่ออนเซ็น
  D3:โทยะ – รุสุซึ สกี รีสอร์ท (เล่นสกี) – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร – “เทศกาลประดับไฟซัปโปโร”
  D4:ซัปโปโร – ตลาดปลานิโจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ท
  D5:สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ( 10.00 – 15.50 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  09 - 13 JAN 2020 31 39,900
  25 - 29 JAN 2020(วันตรุษจีน) 31 41,900
  20 - 24 FEB 2020 31 39,900
  PROGRAM
 • WINTER TAKAYAMA TOKYO SKI ** NAGOYA-TOKYO (6D3N) **
  D1:กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเซนแทร์ ( 00.05-07.30 )
  D2:นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – ช้อปปิ้งเฟรสโป ฮิดะ ทาคายาม่า
  D3:ทาคายาม่า – ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ถนนนาคามาจิ (เมืองเก่า) – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D4:อิซาว่า – FUJI TEN SKI RESORT – โอชิโนะฮัคไค (หรือเทศกาลชมดอกซากุระ เมืองมัตซึดะ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  D5:โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ
  D6:สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ( 00.20 – 05.25 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  15 - 20 JAN 2020 31 39,900
  23 - 28 JAN 2020 31 39,900
  12 - 17 FEB 2020 31 39,900
  26 FEB - 02 MAR 2020 31 39,900
  04 - 09 MAR 2020 31 39,900
  PROGRAM
 • SAPPORO & OTARU SNOW LIGHT FESTIVAL ** CHITOSE-CHITOSE (5D3N) **
  D1:กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 23.55 – 08.20 )
  D2:ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ล่องเรือทะเลสาบโทยะ – “ถนนประดับไฟและอุโมงค์ประดับไฟ โทยะโคะออนเซ็น” /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D3: โทยะ – คิโรโระ สกี รีสอร์ท (เล่นสกี) – ซัปโปโร – “เทศกาลหิมะซัปโปโร” – สวนโอโดริ – หอนาฬิกาโบราณ – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ /บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D4:ซัปโปโร – ตลาดปลานิโจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งมิตซุย เอาท์เล็ท – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – “เทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ”
  D5: สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ( 10.00 – 15.50 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  09 - 13 FEB 2020 31 51,900
  PROGRAM
 • HOKKAIDO SOUNKYO ICE FESTIVAL SNOW SKI ** CHITOSE-CHITOSE (5D3N) **
  D1:สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) (23.45-08.30)
  D2: ชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเม็ง – โซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะ & ริวเซย์ – “เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว” /อาบน้ำแร่ออนเซ็น
  D3: โซอุนเคียว – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – “เทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ” – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า – ซัปโปโร
  D4:ซัปโปโร – โคคุไซ สกี รีสอร์ท – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ต
  D5: ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (10.45 – 15.45)
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  12 - 16 FEB 2020 31 39,900
  PROGRAM
 • HOKKAIDO SOUNKYO ICE FESTIVAL SNOW SKI ** CHITOSE-CHITOSE (5D3N) **
  D1:สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) (23.45-08.30)
  D2:ชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเม็ง – โซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะ & ริวเซย์ – “เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว” /อาบน้ำแร่ออนเซ็น
  D3: โซอุนเคียว – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร –ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – “เทศกาลประดับไฟซัปโปโร”
  D4: ซัปโปโร – โคคุไซ สกี รีสอร์ท – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดปลานิโจ – ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ต
  D5: ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (10.45 – 15.45)
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  20 - 24 FEB 2020 31 39,900
  29 FEB - 04 MAR 2020 31 39,900
  PROGRAM
 • WINTER NAGOYA SHIRAGAWA LIGHT UP SKI ** NAGOYA-OSAKA (5D3N) **
  D1: กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเซนแทร์ ( 00.05 – 07.30 )
  D2:นาโกย่า – ทาคายาม่า – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – “งานแสดงไฟหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ”/อาบน้ำแร่ออนเซ็น
  D3:ทาคายาม่า – TAKASU SNOW PARK – เมืองกุโจฮาจิมัง – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
  D4:นาโกย่า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
  D5:โอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ช้อปปิ้งริงคุ เอาท์เล็ต – สนามบินคันไซ ( 17.25 – 22.00 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  25 - 29 JAN 2020 (วันตรุษจีน) 32 42,900
  08 - 12 FEB 2020 (วันมาฆบูชา) 32 42,900
  PROGRAM

TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD.

49/3 Corazon Prachachuen, Bangtalad, Pakkret, Nonthaburi 11120