TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD. License No.11/4439
 • AUTUMN KANTO
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ ( 22.45-06.55 )
  D2:ฮาเนดะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – ยามานาชิ /บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+อาบน้ำแร่ออนเซ็น
  D3:ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะ ฮัคไค – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า คันนอน – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ - โตเกียว
  D4:โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” ** เพียงท่านละ 2,600 บาท** (ไม่มีบริการรถบัส)
  D5:โตเกียว – อิบาระกิ – สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค – ศาลเจ้าเมจิ – ถนนต้นแปะก๊วย อิโซนามิกิ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – ฮาเนดะ
  D6:สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ (00.20-04.50)
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  10-15 OCT 32 CLOSE 42,900
  18-23 OCT 32 CLOSE 42,900
  24-29 OCT 32 CLOSE 42,900
  2-7 NOV 32 CLOSE 42,900
  15-20 NOV 32 CLOSE 42,900
  30 NOV - 5 DEC 32 16 42,900
  PROGRAM
 • AUTUMN NIKKO SENDAI
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ (22.30-06.15)
  D2:นาริตะ – นิกโก้ – สะพานชินเคียว – น้ำตกริวซู - อาเคจิไดระ (กระเช้า) – ชิโอบะระออนเซน
  D3:ชิโอบะระออนเซน – หมู่บ้านโบราณโออูชิจูกุ – ทะเลสาบโกะชิกิ คินุมะ – ช้อปปิ้ง อิจิบันโจ - เซนได
  D4:เซนได – ถนนโจเซ็นจิโดริ – ช้อปปิ้งนาสุ เอ้าท์เลท – มิโตะ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค – อิบารากิ
  D5:อิบาระกิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ศาลเจ้าเมจิ – ถนนกินโกะ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – สนามบินฮาเนดะ
  D6:สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ (00.20-05.25)
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  25-30 OCT 32 CLOSE 43,900
  31 OCT - 5 NOV 32 CLOSE 43,900
  7-12 NOV 32 CLOSE 43,900
  14-19 NOV 32 CLOSE 43,900
  21-26 NOV 32 CLOSE 43,900
  PROGRAM
 • NEWYEAR HOKKAIDO HAKODATE SKI
  D1:กรุงเทพฯ –สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) (23.45-08.30)
  D2:ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – หมู่บ้านนินจาดาเตะจิดาอิมุระ –จุดชมวิวบนภูเขาฮาโกดาเตะ (เคเบิ้ล) /อาบน้ำแร่ออนเซ็น
  D3:ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – หอคอยโกะเรียวคาคุ (เคเบิ้ล) – ถนนช้อปปิ้งโมโตมาชิ – อาคารโกดังอิฐแดง – โทยะ /อาบน้ำแร่ออนเซ็น
  D4:โทยะ – รุสุซึ สกีรีสอร์ท (เล่นสกี) – โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอาท์เล็ท – ซัปโปโร
  D5:ตลาดเช้าโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – “เทศกาลประดับไฟซัปโปโร” /บุฟเฟ่ต์ขาปู NANDA
  D6:สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ (10.55-16.45)
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  30 DEC - 4 JAN 2019 (ปีใหม่) 31 31 66,900
  PROGRAM
 • HOKKAIDO SNOW SKI NEWYEAR (DAY FLIGHT)
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (08.00-16.25) – โจซังเค /อาบน้ำแร่ออนเซ็น
  D2:ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ช้อปปิ้ง ถนนโกคุราคุ – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสึซัน(เคเบิ้ล) – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – โทยะ /อาบน้ำแร่ออนเซ็น
  D3:โทยะ – รุสุซึ สกีรีสอร์ท(เล่นสกี) – คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร
  D4:จุดชมวิวโอคุรายาม่า – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ –ช้อปปิ้งเอกิมาเอะ – “เทศกาลประดับไฟซัปโปโร” – ซัปโปโร /บุฟเฟ่ต์ขาปู NANDA
  D5:ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ตลาดเช้าโจไก – ช้อปปิ้งมิตซุย เอาท์เล็ต –สนามบินชิโตเซ่ (18.00-23.50) – กรุงเทพฯ
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  30 DEC - 03 JAN 31 17 66,900
  PROGRAM
 • HOKKAIDO ICE BREAKER ILLUMINATION
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (23.45-08.30)
  D2:ชิโตเซ่ – อาซาฮิกาว่า – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – คามิกาว่า – พิพิธภัณฑ์ถ้ำน้ำแข็ง – มอมเบ็ทสึ
  D3:มอมเบ็ทสึ – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทะเลน้ำแข็งโอค็อตสค์-น้ำตกกิงกะ&น้ำตกริวเซย์ – โซอุนเคียว – “เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว”
  D4:โซอุนเคียว – ลานสกี ชิคิไซ โนะ โอกะ รีสอร์ท – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – “เทศกาลประดับไฟซัปโปโร” – ซัปโปโร
  D5: สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ (10.45-16.45)
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  09 - 13 JAN 31 CLOSE 45,900
  29 JAN - 02 FEB 31 45,900
  28 FEB - 04 MAR 31 45,900
  PROGRAM
 • HOKKAIDO SOUNKYO ICE FESTIVAL SNOW SKI
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (23.45-08.30)
  D2:ชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – น้ำตกกิงกะ &ริวเซย์ – โซอุนเคียว – “เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว”
  D3:โซอุนเคียว – ไบบาอิสโนวแลนด์ – คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาจิ – หอนาฬิกา – ซัปโปโร –ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ – “เทศกาลประดับไฟซัปโปโร”
  D4:ซัปโปโร – อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย
  D5:สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ (10.45-16.45)
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  09 - 13 JAN 31 39,900
  29 JAN - 02 FEB 31 6 39,900
  28 FEB - 04 MAR 31 39,900
  PROGRAM
 • WINTER SKI ILLUMINATION (JAN-FEB)
  D1:กรุงเทพฯ - สนามบินเซนแทร์ (00.05-07.30)
  D2:นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งถนนโอสุ – มิเอะ – หมู่บ้านนินจาอิงะ – นาบานะ โนะ ซาโตะ – นาโกย่า
  D3:นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – ทาคายาม่า
  D4:ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ปราสาทมัตสึโมโต้ – โอชิโนะ ฮัคไค – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท – ยามานาชิ
  D5:อิซาว่า – FUJI TEN SKI RESORT – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – สนามบินฮาเนดะ
  D6:สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (00.20-05.25)
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  16 - 21 JAN 31 10 45,900
  23 - 28 JAN 31 45,900
  06 - 11 FEB (วันตรุษจีน) 31 5 46,900
  15 - 20 FEB (วันมาฆะบูชา) 31 46,900
  PROGRAM
 • WINTER KANTO SKI STRAWBERRY
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ ( 22.45-06.55 )
  D2:ฮาเนดะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – ยามานาชิ /บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+อาบน้ำแร่ออนเซ็น
  D3:อิซาว่า - FUJI TEN SKI RESORT- โอชิโนะฮัคไค (หรือเทศกาลชมดอกซากุระ เมืองมัตซึดะ) โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
  D4:โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” **ไม่มีรถบัสบริการ // รวมค่ารถไฟ**
  D5:โตเกียว – ไร่สตรอเบอร์รี่ – ช้อปปิ้งเอออนมอลล์ – นาริตะ – กรุงเทพฯ (17.30-22.30)
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  17 - 21 JAN 31 41,900
  15 - 19 FEB 31 41,900
  28 FEB - 04 MAR 31 41,900
  07 - 11 MAR 31 41,900
  15 - 19 MAR 31 41,900
  PROGRAM
 • WINTER HONSHU SKI
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ (23.05-06.25)
  D2:คันไซ – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ – นาโกย่า
  D3:นาโกย่า – ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 - FUJI TEN SKI RESORT – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท – ยามานาชิ
  D4:อิซาว่า – ไร่สตรอเบอร์รี่ – โอชิโนะฮัคไค (หรือชมเทศกาลชมดอกซากุระ เมืองมัตซึดะ) –โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  D5:โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ – ฮาเนดะ
  D6:สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ (00.20-05.25)
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  24 - 29 JAN 31 44,900
  08 - 13 FEB 31 44,900
  22 - 27 FEB 31 44,900
  01 - 06 MAR 31 44,900
  15 - 20 MAR 31 44,900
  PROGRAM
 • SAPPORO & OTARU SNOW LIGHT ILLUMINATION FESTIVAL
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) (08.00 – 16.25) – โจซังเค /อาบน้ำแร่ออนเซ็น
  D2:โจซังเค – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – “เทศกาลหิมะซัปโปโร” /อาบน้ำแร่ออนเซ็น
  D3:โจซังเค – โคคุไซ สกี รีสอร์ท – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน้ำ – ถนนซาไกมาจิ –“เทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ” – ซัปโปโร
  D4:ซัปโปโร – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน(เคเบิ้ล) – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน –ซัปโปโร – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – “เทศกาลประดับไฟซัปโปโร”
  D5:ซัปโปโร – ตลาดเช้าโจไก – ช้อปปิ้ง มิตซุยเอาท์เล็ต – สนามบินชิโตเซ่ (18.00 – 23.50)
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  10 - 14 FEB 31 WL 49,900
  PROGRAM
 • HOKKAIDO SONGKRAN
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ ( 23.45-08.20 )
  D2:ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – หมู่บ้านนินจาดาเตะจิดาอิมุระ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ถนนช้อปปิ้งโกคุระขุ
  D3:โนโบริเบทสึ – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน้ำ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอตารุ – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ซัปโปโร – ภูเขาโมอิวะ (นั่งกระเช้า)
  D4:ซัปโปโร – ตลาดเช้าโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – ซัปโปโร
  D5:ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ( 10.45-16.45 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  15-19 APR 31 54,900
  PROGRAM

TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD.

49/3 Corazon Prachachuen, Bangtalad, Pakkret, Nonthaburi 11120