TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD. License No.11/4439
 • WINTER KANTO SKI STRAWBERRY PROGRAM
  D1: กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ (22.45-06.55)
  D2:นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท – ยามานาชิ / อาบน้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
  D3: อิซาว่า – FUJI TEN SKI RESORT – โอชิโนะฮัคไค (หรือเทศกาลชมดอกซากุระ เมืองมัตซึดะ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  D4:โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งอิเคะบุคุโระ – ฮาราจูกุ
  D5: โตเกียว – ไร่สตรอเบอร์รี่ –เมืองเก่าซาวาระ – ช้อปปิ้งเอออนมอลล์ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ (17.30-22.30)
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  7-11 MAR 31 7 41,900
  PROGRAM
 • WINTER TAKAYAMA-TOKYO SKI
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินเซนแทร์ (00.05-07.30)
  D2:นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – ช้อปปิ้งเฟรสโป ฮิดะ ทาคายาม่า
  D3:ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ถนนนาวาเตะโดริ (เมืองเก่า) – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท – ยามานาชิ / อาบน้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
  D4: อิซาว่า – FUJI TEN SKI RESORT – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว
  D5:โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ฮาราจูกุ – โอไดบะ – ฮาเนดะ
  D6:สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ (00.20-05.25)
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  15-20 MAR 31 13 44,900
  PROGRAM
 • WINTER HOKKAIDO SOUNKYO ICE FESTIVAL
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (23.45-08.20)
  D2:ชิโตเซ่– หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ – เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว / อาบน้ำแร่ออนเซ็น
  D3:โซอุนเคียว – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแล็ต – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งทานูกิ โคจิ – ซัปโปโร
  D4:ซัปโปโร – ตลาดโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด–อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้ง JR SAPPORO STATION – เรร่า เอาท์เล็ท
  D5:สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ (10.55-16.45)
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  9-13 MAR 31 30 43,900
  PROGRAM
 • HOKKAIDO TOYA
  D1: กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (23.45-08.20)
  D2:ชิโตเซ่ – หมู่บ้านไอนุ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนเดือดจิโกคุดานิ – ภูเขาอุสึซัน (เคเบิ้ล) – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน / อาบน้ำแร่ออนเซ็น
  D3:ทะเลสาบโทยะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแล็ต – ช้อปปิ้ง ทานูกิ โคจิ
  D4:ซัปโปโร – ตลาดโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้ง JR SAPPORO STATION – เรร่า เอาท์เล็ท
  D5: สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ (10.55-16.45)
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  28 MAR- 1 APR 31 12 47,900
  29 MAR- 2 APR 31 5 47,900
  PROGRAM

TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD.

49/2 Corazon Prachachuen, Bangtalad, Pakkret, Nonthaburi 11120