TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD. License No.11/08450
 • JAPAN ALPINE PINKMOSS **NAGOYA-TOKYO (6D3N)**
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า ( 00.05 – 08.00 )
  D2:นาโกย่า – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – โทยาม่า
  D3:โทยาม่า – เทือกเขาทาเทยาม่า “กำแพงหิมะ” – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D4:ภูเขาไฟฟูจิ (สถานีที่ 5) – ทุ่งดอกพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – โตเกียว – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ
  D5:โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ตลาดปลาโทโยสุ – โอไดบะ – ช้อปปิ้ง มิตซุย เอาท์เล็ท – สนามบินฮาเนดะ
  D6:สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ ( 00.20 – 05.25 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  17 - 22 MAY (วันวิสาขบูชา) 31 CLOSE 45,900
  PROGRAM
 • TOKYO FLOWER BLOOMING **TOKYO-TOKYO (6D3N)**
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ ( 23.15 – 06.55 )
  D2:ฮาเนดะ – อิบารากิ – อุชิคุ ไดบุทสึ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – สวนดอกไม้ อาชิคางะ – ช้อปปิ้ง เอออน พลาซ่า
  D3:คามาคุระ – วัดใหญ่ไดบุทสึ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้ง โกเทมบะ เอาท์เล็ท /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D4:ภูเขาไฟฟูจิ (สถานีที่ 5) – ทุ่งดอกพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – โตเกียว – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ
  D5:โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ตลาดปลาโทโยสุ – โอไดบะ – ช้อปปิ้ง มิตซุย เอาท์เล็ท – สนามบินฮาเนดะ
  D6:สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ ( 00.20 – 05.25 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  16 - 21 MAY (วันวิสาขบูชา) 31 CLOSE 42,900
  22 - 27 MAY 31 CLOSE 42,900
  05 - 10 JUN 31 CLOSE 42,900
  19 - 24 JUN 31 CLOSE 42,900
  PROGRAM
 • HOKKAIDO FLOWER ** CHITOSE-CHITOSE (5D3N) **
  D1:กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 23.45 – 08.30 )
  D2: สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเม็งแห่งอาซาฮิกาว่า – พิพิธภัณฑ์ถ้ำน้ำแข็ง – น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ – โซอุนเคียว /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D3:โซอุนเคียว – บิเอะ – สระน้ำสีฟ้า – สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ – สวนดอกไม้ฟูราโน่ – ซัปโปโร –สวนสาธารณะโอโดริ – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ
  D4:ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – ช้อปปิ้งมิตซุย เอาท์เล็ท
  D5:ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ( 10.30 – 15.30 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  29 JUN - 03 JUL 31 38,900
  10 - 14 AUG 31 41,900
  PROGRAM
 • SUMMER OSAKA WAKAYAMA **OSAKA-OSAKA (5D3N)**
  D1:สนามบินสุวรรณภูมิ ( 23.59 – 07.30 )
  D2:สนามบินคันไซ – ปราสาทวาคายาม่า – ตลาดคุโรชิโอะ (ชมการแสดงแล่ทูน่า) – สถานีแมวเหมียว – ชิราฮามะ/อาบน้ำแร่ออนเซ็น
  D3:ชิราฮามะ – จุดชมวิวเอ็นเก็ทสึโทะ – ล่องเรือท้องกระจกชมวิวเอ็นเก็ทสึโทะ – หน้าผาซันดันเบะคิ (ลิฟท์) –ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
  D4:โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” ** ซื้อทัวร์เสริมท่านละ 2,600 บาท ** (ไม่มีบริการรถบัส)
  D5:โอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ช้อปปิ้ง ริงคุ เอาท์เล็ท – สนามบินคันไซ ( 17.35 – 21.25 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  17 - 21 MAY 31 CLOSE 39,900
  20 - 24 JUN 31 33,900
  13 - 17 JUL 31 39,900
  09 - 13 AUG (วันแม่) 31 42,900
  PROGRAM
 • HOKKAIDO LAVENDER **CHITOSE-CHITOSE (5D3N)**
  D1:กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) (23.55 - 08.40)
  D2:สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ – โซอุนเคียว /ออนเซ็น
  D3:โซอุนเคียว – สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ – ทุ่งดอกไม้ฟาร์ม โทมิตะ – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า –หอนาฬิกาโบราณ – สวนสาธารณะโอโดริ – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – ซัปโปโร
  D4:ซัปโปโร – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร –ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งสถานีซัปโปโร
  D5:สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง (09.55 - 15.10)
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  14 - 18 JULY (วันอาสาฬหบูชา) 31 CLOSE 34,900
  24-28 JULY 31 6 36,900
  PROGRAM
 • SUMMER KANTO **TOKYO-TOKYO (6D3N)**
  D1:สนามบินสุวรรณภูมิ ( 22.45 – 06.55 )
  D2:สนามบินฮาเนดะ – คามาคุระ – วัดโคโตคุอิน – ศาลเจ้าทซึรุงะโอกะ ฮะจิมังกู – วัดเมเกซึอิน – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D3:โมโตสุ – ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – Fujikawaguchiko Herb Festival (15 มิ.ย. – 16 ก.ค.) หรือ โอชิโนะฮัคไค –โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  D4:โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” *** เพียงท่านละ 2,600 บาท*** (ไม่มีบริการรสบัส)
  D5:โตเกียว – ตลาดปลาโทโยสุ – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) –ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ
  D6:สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ ( 00.20 – 04.50 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  12 - 17 JUN 31 39,900
  PROGRAM
 • SUMMER HONSHU **OSAKA-TOKYO (6D3N)**
  D1:สนามบินสุวรรณภูมิ ( 23.59 – 07.30 )
  D2:สนามบินคันไซ – เกียวโต – เขตอะราชิยาม่า – สะพานโทเกซึเคียว – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – นาโกย่า– ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
  D3:นาโกย่า – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D4:โมโตสุ – ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 - Fujikawaguchiko Herb Festival (15 มิ.ย. – 16 ก.ค.) หรือ โอชิโนะฮัคไค –โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  D5:โตเกียว – วัดชิบามาตะทาอิชาคุเอน – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ ( 00.20 – 04.50 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  05-10 JUN 31 4 42,900
  03 - 08 JUL 31 42,900
  24 - 29 JUL 31 42,900
  10 - 15 AUG (วันแม่) 31 45,900
  21 - 26 AUG 31 42,900
  PROGRAM
 • SUMMER KANTO **TOKYO-TOKYO (6D3N)**
  D1:สนามบินสุวรรณภูมิ ( 22.45 – 06.55 )
  D2:สนามบินฮาเนดะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D3:โมโตสุ – ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – Fujikawaguchiko Herb Festival (15 มิ.ย. – 16 ก.ค.) หรือ โอชิโนะฮัคไค –โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  D4:โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” *** เพียงท่านละ 2,600 บาท*** (ไม่มีบริการรสบัส)
  D5:โตเกียว – ตลาดปลาโทโยสุ – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ
  D6:สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ ( 00.20 – 04.50 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  11 - 16 JUL 31 39,900
  25 - 30 JUL 31 39,900
  29 AUG - 03 SEP 31 39,900
  09 - 14 AUG 31 42,900
  PROGRAM
 • HOKKAIDO LAVENDER ** CHITOSE-CHITOSE (5D3N) **
  D1:กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 23.45 – 08.30 )
  D2:สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเม็งแห่งอาซาฮิกาว่า – พิพิธภัณฑ์ถ้ำน้ำแข็ง – น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ – โซอุนเคียว /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
  D3:โซอุนเคียว – บิเอะ – สระน้ำสีฟ้า – สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ – สวนดอกไม้ฟูราโน่ – ซัปโปโร –สวนสาธารณะโอโดริ – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ
  D4:ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี –ถนนซาไกมาจิ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – ช้อปปิ้งมิตซุย เอาท์เล็ท
  D5:ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ( 10.30 – 15.30 )
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  10 - 14 JUL 31 51,900
  28 JUL - 01 AUG 31 51,900
  PROGRAM

TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD.

49/3 Corazon Prachachuen, Bangtalad, Pakkret, Nonthaburi 11120